Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
Man in rolstoel inbibliotheek

Leden

De leden van Ieder(in) zijn belangen-, patiënten- en ouderorganisaties die samen een grote groep mensen van zeer uiteenlopende chronische ziekten, lichamelijke en verstandelijke beperkingen vertegenwoordigen. Ook federaties van patiëntenverenigingen en provinciale, regionale en lokale platforms zijn aangesloten bij Ieder(in). Ieder(in) heeft 250 leden die samen meer dan 2 miljoen mensen vertegenwoordigen.

Stichting Support Stotteren

Terug naar ledenlijst

Stichting Support Stotteren wil aanvullende informatie over stotteren bekend maken en opkomen voor de belangen van mensen die stotteren.

Een aantal mensen die stotteren ervaren problemen op meerdere leefgebieden. De stichting zet zich in om regelgeving daaromtrent uit te zoeken en kenbaar te maken. Tevens verzamelt zij ervaringen van mensen die stotteren om die onder de aandacht van beleidsmakers en politici te brengen. Opdat ook voor mensen die stotteren betere regelgeving komt. Zodat zij optimaal kunnen participeren in de maatschappij.

Kortom: De stichting ziet stotteren als meer dan alleen (moeizaam) spreken. Het heeft impact op meerdere levensgebieden zoals: onderwijs volgen en werk (vinden en behouden).

Volgens de wikipedia - stotteren (30 juni 2014) stottert ca. 1% van de bevolking. Er zijn bij de stichting geen onderzoeken bekend waarin dit percentage voor Nederland specifiek in kaart is gebracht, alsmede de mate van stotteren.
Mensen die ernstig stotteren ondervinden meer problemen dan mensen die in lichte mate stotteren.
Onze primaire doelgroep zijn die mensen die ernstig hinder ondervinden van het stotteren.

Opgericht in: 2004
Aantal leden: 0
Kosten lidmaatschap: Donatie meer dan 10 euro
Aantal mensen in Nederland met deze beperking: -

Terug naar ledenlijst