Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
Man in rolstoel inbibliotheek

Leden

De leden van Ieder(in) zijn belangen-, patiënten- en ouderorganisaties die samen een grote groep mensen van zeer uiteenlopende chronische ziekten, lichamelijke en verstandelijke beperkingen vertegenwoordigen. Ook federaties van patiëntenverenigingen en provinciale, regionale en lokale platforms zijn aangesloten bij Ieder(in). Ieder(in) heeft zo'n 240 leden die samen meer dan 2 miljoen mensen vertegenwoordigen.

Klub Lange Mensen

Terug naar ledenlijst

Sinds 1958 is er al een Klub Lange Mensen. Na een korte periode van inactiviteit, is de huidige Klub in 1982 weer nieuw leven in geblazen. De Klub Lange Mensen dankt zijn bestaan aan vrijwilligers. Het bestuur bestaat ook uit vrijwilligers en treedt naar buiten als vertegenwoordiging van alle leden. Onze belangrijkste taken binnen de Klub Lange Mensen zijn belangenbehartiging, informatievoorziening en het organiseren van sociale activiteiten.

Opgericht in: 1958
Aantal leden: 750
Kosten lidmaatschap: t/m 17 jaar € 10,- p.j.; van 18 t/m 23 jaar € 15,- p.j. en vanaf 24 jaar € 27,50 per jaar
Aantal mensen in Nederland met deze beperking: 900000

Terug naar ledenlijst