Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
Man in rolstoel inbibliotheek

Leden

De leden van Ieder(in) zijn belangen-, patiënten- en ouderorganisaties die samen een grote groep mensen van zeer uiteenlopende chronische ziekten, lichamelijke en verstandelijke beperkingen vertegenwoordigen. Ook federaties van patiëntenverenigingen en provinciale, regionale en lokale platforms zijn aangesloten bij Ieder(in). Ieder(in) heeft 250 leden die samen meer dan 2 miljoen mensen vertegenwoordigen.

MD Vereniging

Terug naar ledenlijst

De MD Vereniging biedt steun en perspectief aan mensen met Maculadegeneratie. Een aandoening aan het netvlies, waarbij het waarnemen van details ernstig wordt belemmerd. Deze oogaandoening komt meestal voor mensen boven de 55 jaar (Leeftijdgebonden MD). Voor onderlinge contact worden in vele plaatsen in kleine groepen maandelijkse bijeenkomsten georganiseerd (MD-cafés). MaculaVisie het ledenblad komt zes maal per jaar uit, met nuttige tips, informatie over hulpmiddelen en ervaringsverhalen. Er worden verspreid door het land MD-informatiebijeenkomsten georganiseerd in medische centra. Een oogarts en een optometrist belichten de aandoening en hoe hiermee te leven. Eén keer per jaar wordt de MD-dag gehouden, met lezingen over actuele ontwikkelingen en een hulpmiddelenbeurs. Voor de belangenbehartiging wordt samengewerkt met andere organisaties.

Opgericht in: 2000
Aantal leden: 4800
Kosten lidmaatschap: € 30
Aantal mensen in Nederland met deze beperking: 100

Terug naar ledenlijst