Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

Leden

Nov

20 nov 2018

Nieuwe leden Ieder(in)

Ieder(in) verwelkomt twee nieuwe organisaties als lid van de vereniging Ieder(in): de Vereniging Angelman Syndroom Nederland en Maatjeswerk Autisme Barneveld.

15 nov 2018

Wijs uw gemeente op risico's van resultaatgericht indiceren

Niet de zorgaanbieder, maar de gemeente is eindverantwoordelijk bij het vaststellen van hoeveel zorg en ondersteuning iemand krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dat komt nogmaals naar voren in een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.

Iemand achter schrijfblok, op de voorgrond multomappen met papieren

Oct

20 okt 2018

Spotlightbijeenkomst ’De meerwaarde van ervaringsdeskundigheid in de zorg’

‘Ervaring is vaak belangrijker dan kennis’ is een gevleugelde uitspraak in de patiëntenbeweging. De betrokkenheid van mensen met eigen ervaring in de zorg heeft al enige tijd zijn meerwaarde laten blijken. Tijdens de Spotlightbijeenkomst van 30 november zetten we een aantal goede voorbeelden in de schijnwerpers.

Groep jongeren zittend om een tafel

Sep

27 sep 2018

Klink: een community voor jou

Kom jij op voor mensen met een beperking? En ben jij ook benieuwd hoe anderen dat nu eigenlijk doen? Ieder(in) bouwt aan een nieuw platform.

27 sep 2018

Presenteer uw vereniging aan studenten geneeskunde

Op dinsdag 27 november 2018 organiseert Ieder(in) voor de veertiende keer twee bijeenkomsten met patiënten voor tweedejaars studenten geneeskunde van het VU Medisch Centrum.

Aug

29 aug 2018

Informatiebijeenkomst over VWS-projectsubsidies 2019

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties kunnen aanvragen indienen voor projectsubsidies in 2019. Deze subsidies zijn beschikbaar gesteld door het ministerie van VWS. De aanvragen kunnen worden ingediend bij ZonMw. Op 19 september organiseert ZonMw een informatiebijeenkomst over de eerste subsidie-ronde

23 aug 2018

Spotlightbijeenkomst ’Eigen regie: zelf kiezen, samen beslissen’

Er zijn veel hulpmiddelen in opkomst die de zoekende patiënt of cliënt kan helpen om zijn eigen regie te voeren, om zelf te kiezen en om voldoende kennis te krijgen om samen met de hulpverlener te beslissen over het zorgproces. Tijdens de Spotlightbijeenkomst van 27 september worden een aantal van deze hulpmiddelen in de schijnwerpers gezet.

23 aug 2018

Dromen over wonen: wat kan het VN-verdrag betekenen?

Bent u ervaringsdeskundige of lokale belangenbehartiger van mensen met een fysieke of psychische aandoening of beperking? En wilt u weten hoe u het VN-verdrag kunt inzetten voor de woonbelangen van uw achterban? Kom dan dit najaar naar een regionale bijeenkomst in Amsterdam, Assen, Eindhoven, Gouda of Harderwijk.

Jul

11 jul 2018

Vooraankondiging: 7 december Kwaliteitsparade gehandicaptenzorg

De afgelopen twee jaar hebben LSR, KansPlus/VraagRaak, LFB en Ieder(in) hard gewerkt aan projecten voor betere kwaliteit van zorg. Op het congres ’Kwaliteitsparade gehandicaptenzorg’ laten we zien wat er is gedaan is, en wat ermee gedaan kan worden.

Jun

12 jun 2018

Bijeenkomsten over nieuwe instellingssubsidies

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseert 2 informatiebijeenkomsten voor patiënten-/gehandicaptenorganisaties over de nieuwe instellingssubsidie: op maandag 9 juli en op dinsdag 31 juli, beide dagen van 16:30 tot 19 uur bij PGOsupport in Utrecht.

May

22 mei 2018

Oproep: Meedoen met richtlijnontwikkeling ’Visuele beperking bij volwassenen met een verstandelijke beperking’

Ben jij of ken jij iemand met een verstandelijke en visuele beperking? Voor de ontwikkeling van een richtlijn voor zorgverleners, is Kansplus op zoek naar ouders/familieleden van mensen met een verstandelijke- en visuele beperking. Ook als je zelf een licht verstandelijke beperking hebt in combinatie met een visuele beperking, kun je helpen!

15 mei 2018

Participatiedag: gevolgen van de flexibele arbeidsmarkt

Wat zijn de gevolgen van de flexibele arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking? Kom op 28 juni luisteren en meepraten op de eerste Participatiedag 2018.

14 mei 2018

Naar school gaan: wat heb jij nodig?

Wat hebben leerlingen met een beperking nodig om naar school te kunnen gaan? We horen het graag van leerlingen en ouders die hier dagelijks mee te maken hebben. Meld je aan voor een van onze (eenmalige) focusgesprekken.

08 mei 2018

Praat mee over het nieuwe subsidieprogramma

Voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties komt er volgend jaar een nieuw programma voor projectsubsidies. Over de opzet kunt u meepraten door een enquête in te vullen. Ieder(in) roept PG-organisaties op om inbreng te leveren.

06 mei 2018

Spotlightbijeenkomst: Voor ’t eerst ziek of (blijvend) beperkt; hoe ga je om met de nieuwe situatie?

Krijg je voor het eerst te maken met een syndroom, aandoening of ziekte bij jezelf of in je familie, dan staat je leven op zijn kop. In deze spotlightbijeenkomst bespreken we tools en methoden die mensen kunnen helpen in het omgaan met een nieuwe situatie. De bijeenkomst is op 8 juni in Amersfoort.

Apr

30 apr 2018

Bijeenkomst over de kwaliteits- en klachtenwet Wkkgz

Weet jij wat patiëntenorganisaties kunnen betekenen voor patiënten met een klacht over de zorg? Of hoe de Wkkgz in elkaar steekt? VWS, PGOsupport en Ieder(in) organiseren een informatiebijeenkomst rond deze wet. In deze bijeenkomst voor patiënten- en cliëntenorganisaties belichten we de wet vanuit het perspectief van de patiënt.

25 apr 2018

Belangenvereniging Sien is klaar voor de toekomst

Belangenvereniging Sien, voor mensen met een verstandelijke beperking, heeft een vernieuwde website gelanceerd en heeft een nieuw kantoor in Houten in gebruik genomen. Zoals de lidvereniging van Ieder(in) zelf aangeeft: ze zijn klaar voor de toekomst.

06 apr 2018

Bijeenkomst Administratieve lasten en regeldruk

Welke overbodige regels in de zorg zou u graag willen schrappen? Ieder(in) organiseert op maandag 16 april samen met Patiëntenfederatie Nederland en MIND een bijeenkomst om vanuit cliëntperspectief te bekijken welke regels in de zorg geschrapt kunnen worden.

Mar

21 mrt 2018

Was het voor jou makkelijk om te stemmen in jouw gemeente?

KansPlus, Sien, Ieder(in) en de LFB willen graag horen waar mensen met een verstandelijke beperking tegen aan liepen bij het stemmen.

07 mrt 2018

Doet u mee aan het Ieder(in)-panel?

Krijgt u of uw kind de juiste zorg en ondersteuning? Kunt u gewoon meedoen in de samenleving? Kunt u goed wonen, werken en leren? Via het panel van Ieder(in) heeft u de mogelijkheid om uw stem te laten horen.

Feb

26 feb 2018

Eenvoudige uitleg wetten zorg en ondersteuning

Met de nieuwe brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015’ wordt overzichtelijk en in eenvoudige taal informatie gegeven over vier wetten: de Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zorgverzekeringswet.

22 feb 2018

Zorgkosten terug van de belasting

Leven met een beperking brengt kosten met zich mee. Betaalt u deze kosten zelf, dan kunt u een deel terugkrijgen via de belasting. De website Meerkosten.nl legt uit hoe u dat doet. Deze informatie is niet meer verkrijgbaar in een brochure. Wel kunt u de belangrijkste tips nalezen in een artikel.

15 feb 2018

Goede ervaringen met onafhankelijke cliëntondersteuning? Laat het ons weten!

Heb je gebruik gemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit MEE, Zorgbelang of een andere organisatie. Ontvang je zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of ben je van de Jeugdwet/Wmo naar de Wlz overgegaan? Dan zoeken wij jou.

15 feb 2018

Praat mee over kiezen voor dagbesteding

Ieder(in), KansPlus en LSR doen onderzoek naar de keuzes die mensen (moeten) maken bij het vinden van passende dagbesteding vanuit de Wet langdurige zorg. Onderdeel van dit onderzoek zijn een aantal focusgesprekken. Hiervoor zoeken wij deelnemers.

13 feb 2018

Wat is toegankelijk bouwen? De nieuwe Integrale Toegankelijkheid standaard geeft duidelijkheid

Lobbyt u voor toegankelijkheid en toegankelijk bouwen? Waar moet een gebouw dan aan voldoen? De Integrale Toegankelijkheid standaard geeft hier duidelijkheid over. Onlangs verscheen een nieuwe versie: de ITstandaard 2018.

08 feb 2018

Bekostiging IQ-test door het CIZ

Als kinderen of jong-volwassenen hulp uit de Wet langdurige zorg nodig hebben, moet voor de aanvraag vaak een dure IQ-test worden aangeleverd. Het ministerie van VWS heeft het CIZ verzocht om de bekostiging van IQ-testen te verzorgen voor die mensen die voor een beoordeling van de toegang tot de Wlz zo’n test nodig hebben, maar deze nergens anders vergoed kunnen krijgen.

07 feb 2018

Patiëntenversie Zorgstandaard Chronische Pijn

Hoe krijg je betere pijnzorg als patiënt met chronische pijn? Dat staat in de speciale uitgave voor patiënten van de Zorgstandaard Chronische Pijn. Een must voor iedereen die hiermee te maken heeft: voor patiënten en hun naaste omgeving.

07 feb 2018

Nieuwe website leert patiënten gesprekstechnieken

Patiëntenverenigingen spelen een steeds belangrijkere rol bij het overbrengen van relevante informatie over aandoeningen aan patiënten. Maar hoe zorg je dat je als patiënt een goed gesprek kunt voeren met je zorgverlener? De nieuwe website Slimopkomenvoorjezelf.nl kan u daar bij helpen.

Jan

30 jan 2018

Studentenbijeenkomst met patiënten een succes

Tweedejaars geneeskundestudenten kennis laten maken met verschillende chronisch zieken en hun patiëntenvereniging. Dit is één van de doelen van de studentenbijeenkomst die het VU Medisch Centrum samen met Ieder(in) organiseert. Veertig lidorganisaties werken hier aan mee.

Dec

14 dec 2017

Zorgverzekeringen vergelijken? Vergeet de gemeentepolis niet

Voor 1 januari kunt u overstappen naar een zorgverzekering die u beter past. Heeft u een laag inkomen en hoge zorgkosten? Dan kunt u in aanmerking komen voor een gemeentepolis en dit kan voor u voordelig zijn. Helaas is de gemeentepolis niet opgenomen in de zorgvergelijkers.

14 dec 2017

Bijeenkomst over Zinnige Gehandicaptenzorg

Het Zorginstituut Nederland onderzoekt of de gehandicaptenzorg cliëntgericht, effectief en doelmatig werkt. Ieder(in) organiseert samen met het Zorginstituut op 18 januari een bijeenkomst over dit project: Zinnige Gehandicaptenzorg.

07 dec 2017

Jan Troost: Zonder dromen geen toekomst

Jan Troost is initiatiefnemer en organisator van Gelijk is Gelijk, een congres over de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Met een positieve gevoel kijkt hij terug op het congres.

04 dec 2017

E-health: hoe werkt het?

Wat is e-health? Welke mogelijkheden bieden slimme app’s of online voorzieningen voor zorg en ondersteuning? Van 20 t/m 26 januari is de e-healthweek.

02 dec 2017

Lid patiëntenvereniging? Sommige zorgverzekeraars vergoeden lidmaatschap

Lang niet iedereen die lid is van een patiëntenvereniging, of dat wil worden, weet dat veel zorgverzekeraars de kosten voor dat lidmaatschap helemaal of deels vergoeden. Dat is jammer, want het bespaart mensen extra kosten. Bovendien kan het mensen die twijfelen lid te worden van een vereniging over de streep trekken.

Nov

30 nov 2017

Vernieuwde Handreiking Inspraak Sociaal Domein

Wat zijn uw rechten voor inspraak en zeggenschap? Wat zegt de wet daarover? U leest in hier meer over in de vernieuwde Handreiking Inspraak Sociaal Domein.

14 nov 2017

Meedenken over mobiliteit, toegankelijkheid en wonen?

Ieder(in) betrekt graag mensen uit de achterban, zodat we nog beter weten waar we op moeten letten en hoe we aan verbeteringen kunnen werken voor mensen met een beperking of chronische aandoening.

Oct

31 okt 2017

Netwerkbijeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning

Ieder(in) organiseert op 13 december een netwerkbijeenkomst over onafhankelijke cliëntondersteuning. Als belangenbehartiger bent u van harte welkom.

16 okt 2017

Aankondiging congres ’Samen sterk voor kwaliteit’

Medezeggenschap geeft cliënten en hun naasten meer invloed op hoe mensen met een beperking in een instelling wonen, werken en leven. LFB, KansPlus, LSR en Ieder(in) organiseren daarom op vrijdag 8 december 2017 het congres ‘Samen sterk voor kwaliteit’.

11 okt 2017

Participatiedag: Meer wegen naar werk

De ‘meest gebruikelijke’ weg naar werk is een opleiding volgen en daarna solliciteren. Maar voor mensen met een beperking of aandoening is die route niet altijd vanzelfsprekend of succesvol.

09 okt 2017

Met je gemeente naar Gelijk is Gelijk

Op 29 november is het eerste Nationale congres Gelijk is Gelijk, een groot congres over de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Kom samen met je gemeente naar Gelijk is Gelijk.

02 okt 2017

Vergoeding persoonlijke verzorging verandert voor sommige kinderen

Heeft uw kind thuis persoonlijke verzorging nodig of moet u die nog aanvragen? Per 1 januari 2018 gaat er in de vergoeding van deze zorg iets veranderen. De verandering geldt niet voor iedereen. Wat verandert er?

01 okt 2017

Presenteer uw ervaringen en uw vereniging aan toekomstige artsen

Op maandag 18 december 2017 organiseert Ieder(in) voor de dertiende keer twee bijeenkomsten voor tweedejaars studenten Geneeskunde van het VU Medisch Centrum. Doe ook mee.

01 okt 2017

Ervaring met belastingaangifte en specifieke zorgkosten?

Wij zoeken mensen die - eenmalig – met ons willen meedenken over het actualiseren van Meerkosten.nl.

Sep

07 sep 2017

Wat is goed leven voor jou?

In het VN-verdrag staat dat je vrij moet kunnen kiezen hoe, waar en met wie je je leven leeft. Welke keuze heb jij als het gaat om goed wonen en leven? Welke keuzes maak jij? En wat heb je nodig om goed te wonen en te leven?

Aug

17 aug 2017

Trainingen 'Maak je sterk voor werk'

Wilt u leren hoe u opkomt voor de belangen van mensen met een beperking op het thema arbeidsparticipatie? Kom dan naar de training: ‘Maak je sterk voor werk’! De training is voor iedereen die geïnteresseerd is in arbeidsparticipatie en zich betrokken voelt bij mensen met een beperking. De training is gratis.

10 aug 2017

Gemeenteraadsverkiezingen: Wat heeft u nodig?

Voor lokale belangenbehartigers zijn de gemeenteraadsverkiezingen een belangrijke periode om aandacht te vragen voor de belangen van mensen met een beperking. Ieder(in) wil daarbij graag helpen.

10 aug 2017

Hester Rippen: Werkgevers komen ook een drempel over

Onbeperkt aan de Slag brengt werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers met elkaar in contact. Online en offline. Hester Rippen, ervaringsdeskundige en bestuurslid van Onbeperkt aan de Slag: “We zien dat het werkt.”

Jul

12 jul 2017

14 gemeenten Koplopers cliëntondersteuning

Begin juni hebben Ieder(in), VNG en de Koepeladviesraden Sociaal Domein een oproep gedaan om gemeenten voor te dragen als Koploper onafhankelijke cliëntondersteuning. We ontvingen bijna vijftig voordrachten. Uit deze longlist zijn veertien Koplopers gekozen.

Jun

24 jun 2017

Jaarverslag 2016: In beweging

2016 kent een geweldige start: in januari stemt de Tweede Kamer in met ratificatie van het VN-verdrag. Maar die geweldige start betekent niet dat Ieder(in) in 2016 gerust achterover kan leunen. Integendeel.

14 jun 2017

Denkt u mee over toegankelijkheid, mobiliteit en wonen?

Wat zijn uw ambities als het gaat om thema’s als toegankelijkheid, mobiliteit en wonen? Praat woensdag 21 juni mee over deze onderwerpen en wat we hierin willen bereiken met elkaar.