Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

Leden

Feb

15 feb 2018

Goede ervaringen met onafhankelijke cliëntondersteuning? Laat het ons weten!

Heb je gebruik gemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit MEE, Zorgbelang of een andere organisatie. Ontvang je zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of ben je van de Jeugdwet/Wmo naar de Wlz overgegaan? Dan zoeken wij jou.

In dikke blauwe letters: Samen sterk voor kwaliteit. Daarboven een tekstballon met daarin de tekst: Ik doe mee!
15 feb 2018

Praat mee over kiezen voor dagbesteding

Ieder(in), KansPlus en LSR doen onderzoek naar de keuzes die mensen (moeten) maken bij het vinden van passende dagbesteding vanuit de Wet langdurige zorg. Onderdeel van dit onderzoek zijn een aantal focusgesprekken. Hiervoor zoeken wij deelnemers.

man met verstandelijke beperking op dagbesteding
13 feb 2018

Wat is toegankelijk bouwen? De nieuwe Integrale Toegankelijkheid standaard geeft duidelijkheid

Lobbyt u voor toegankelijkheid en toegankelijk bouwen? Waar moet een gebouw dan aan voldoen? De Integrale Toegankelijkheid standaard geeft hier duidelijkheid over. Onlangs verscheen een nieuwe versie: de ITstandaard 2018.

Bouwvakker bezig met isoleren
08 feb 2018

Bekostiging IQ-test door het CIZ

Als kinderen of jong-volwassenen hulp uit de Wet langdurige zorg nodig hebben, moet voor de aanvraag vaak een dure IQ-test worden aangeleverd. Het ministerie van VWS heeft het CIZ verzocht om de bekostiging van IQ-testen te verzorgen voor die mensen die voor een beoordeling van de toegang tot de Wlz zo’n test nodig hebben, maar deze nergens anders vergoed kunnen krijgen.

07 feb 2018

Patiëntenversie Zorgstandaard Chronische Pijn

Hoe krijg je betere pijnzorg als patiënt met chronische pijn? Dat staat in de speciale uitgave voor patiënten van de Zorgstandaard Chronische Pijn. Een must voor iedereen die hiermee te maken heeft: voor patiënten en hun naaste omgeving.

07 feb 2018

Nieuwe website leert patiënten gesprekstechnieken

Patiëntenverenigingen spelen een steeds belangrijkere rol bij het overbrengen van relevante informatie over aandoeningen aan patiënten. Maar hoe zorg je dat je als patiënt een goed gesprek kunt voeren met je zorgverlener? De nieuwe website Slimopkomenvoorjezelf.nl kan u daar bij helpen.

01 feb 2018

Zorgkosten terug van de belasting

Leven met een beperking of chronische ziekte brengt kosten met zich mee. Betaalt u deze kosten zelf, dan kunt u een deel daarvan terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. De website Meerkosten.nl legt in eenvoudige taal uit hoe u dat doet.

Jan

30 jan 2018

Studentenbijeenkomst met patiënten een succes

Tweedejaars geneeskundestudenten kennis laten maken met verschillende chronisch zieken en hun patiëntenvereniging. Dit is één van de doelen van de studentenbijeenkomst die het VU Medisch Centrum samen met Ieder(in) organiseert. Veertig lidorganisaties werken hier aan mee.

Dec

14 dec 2017

Zorgverzekeringen vergelijken? Vergeet de gemeentepolis niet

Voor 1 januari kunt u overstappen naar een zorgverzekering die u beter past. Heeft u een laag inkomen en hoge zorgkosten? Dan kunt u in aanmerking komen voor een gemeentepolis en dit kan voor u voordelig zijn. Helaas is de gemeentepolis niet opgenomen in de zorgvergelijkers.

14 dec 2017

Bijeenkomst over Zinnige Gehandicaptenzorg

Het Zorginstituut Nederland onderzoekt of de gehandicaptenzorg cliëntgericht, effectief en doelmatig werkt. Ieder(in) organiseert samen met het Zorginstituut op 18 januari een bijeenkomst over dit project: Zinnige Gehandicaptenzorg.

07 dec 2017

Jan Troost: Zonder dromen geen toekomst

Jan Troost is initiatiefnemer en organisator van Gelijk is Gelijk, een congres over de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Met een positieve gevoel kijkt hij terug op het congres.

04 dec 2017

E-health: hoe werkt het?

Wat is e-health? Welke mogelijkheden bieden slimme app’s of online voorzieningen voor zorg en ondersteuning? Van 20 t/m 26 januari is de e-healthweek.

02 dec 2017

Lid patiëntenvereniging? Sommige zorgverzekeraars vergoeden lidmaatschap

Lang niet iedereen die lid is van een patiëntenvereniging, of dat wil worden, weet dat veel zorgverzekeraars de kosten voor dat lidmaatschap helemaal of deels vergoeden. Dat is jammer, want het bespaart mensen extra kosten. Bovendien kan het mensen die twijfelen lid te worden van een vereniging over de streep trekken.

Nov

30 nov 2017

Vernieuwde Handreiking Inspraak Sociaal Domein

Wat zijn uw rechten voor inspraak en zeggenschap? Wat zegt de wet daarover? U leest in hier meer over in de vernieuwde Handreiking Inspraak Sociaal Domein.

14 nov 2017

Meedenken over mobiliteit, toegankelijkheid en wonen?

Ieder(in) betrekt graag mensen uit de achterban, zodat we nog beter weten waar we op moeten letten en hoe we aan verbeteringen kunnen werken voor mensen met een beperking of chronische aandoening.

Oct

31 okt 2017

Netwerkbijeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning

Ieder(in) organiseert op 13 december een netwerkbijeenkomst over onafhankelijke cliëntondersteuning. Als belangenbehartiger bent u van harte welkom.

16 okt 2017

Aankondiging congres ’Samen sterk voor kwaliteit’

Medezeggenschap geeft cliënten en hun naasten meer invloed op hoe mensen met een beperking in een instelling wonen, werken en leven. LFB, KansPlus, LSR en Ieder(in) organiseren daarom op vrijdag 8 december 2017 het congres ‘Samen sterk voor kwaliteit’.

11 okt 2017

Participatiedag: Meer wegen naar werk

De ‘meest gebruikelijke’ weg naar werk is een opleiding volgen en daarna solliciteren. Maar voor mensen met een beperking of aandoening is die route niet altijd vanzelfsprekend of succesvol.

09 okt 2017

Met je gemeente naar Gelijk is Gelijk

Op 29 november is het eerste Nationale congres Gelijk is Gelijk, een groot congres over de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Kom samen met je gemeente naar Gelijk is Gelijk.

02 okt 2017

Vergoeding persoonlijke verzorging verandert voor sommige kinderen

Heeft uw kind thuis persoonlijke verzorging nodig of moet u die nog aanvragen? Per 1 januari 2018 gaat er in de vergoeding van deze zorg iets veranderen. De verandering geldt niet voor iedereen. Wat verandert er?

01 okt 2017

Presenteer uw ervaringen en uw vereniging aan toekomstige artsen

Op maandag 18 december 2017 organiseert Ieder(in) voor de dertiende keer twee bijeenkomsten voor tweedejaars studenten Geneeskunde van het VU Medisch Centrum. Doe ook mee.

01 okt 2017

Ervaring met belastingaangifte en specifieke zorgkosten?

Wij zoeken mensen die - eenmalig – met ons willen meedenken over het actualiseren van Meerkosten.nl.

Sep

07 sep 2017

Wat is goed leven voor jou?

In het VN-verdrag staat dat je vrij moet kunnen kiezen hoe, waar en met wie je je leven leeft. Welke keuze heb jij als het gaat om goed wonen en leven? Welke keuzes maak jij? En wat heb je nodig om goed te wonen en te leven?

Aug

17 aug 2017

Trainingen 'Maak je sterk voor werk'

Wilt u leren hoe u opkomt voor de belangen van mensen met een beperking op het thema arbeidsparticipatie? Kom dan naar de training: ‘Maak je sterk voor werk’! De training is voor iedereen die geïnteresseerd is in arbeidsparticipatie en zich betrokken voelt bij mensen met een beperking. De training is gratis.

10 aug 2017

Gemeenteraadsverkiezingen: Wat heeft u nodig?

Voor lokale belangenbehartigers zijn de gemeenteraadsverkiezingen een belangrijke periode om aandacht te vragen voor de belangen van mensen met een beperking. Ieder(in) wil daarbij graag helpen.

10 aug 2017

Hester Rippen: Werkgevers komen ook een drempel over

Onbeperkt aan de Slag brengt werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers met elkaar in contact. Online en offline. Hester Rippen, ervaringsdeskundige en bestuurslid van Onbeperkt aan de Slag: “We zien dat het werkt.”

Jul

12 jul 2017

14 gemeenten Koplopers cliëntondersteuning

Begin juni hebben Ieder(in), VNG en de Koepeladviesraden Sociaal Domein een oproep gedaan om gemeenten voor te dragen als Koploper onafhankelijke cliëntondersteuning. We ontvingen bijna vijftig voordrachten. Uit deze longlist zijn veertien Koplopers gekozen.

Jun

24 jun 2017

Jaarverslag 2016: In beweging

2016 kent een geweldige start: in januari stemt de Tweede Kamer in met ratificatie van het VN-verdrag. Maar die geweldige start betekent niet dat Ieder(in) in 2016 gerust achterover kan leunen. Integendeel.

14 jun 2017

Denkt u mee over toegankelijkheid, mobiliteit en wonen?

Wat zijn uw ambities als het gaat om thema’s als toegankelijkheid, mobiliteit en wonen? Praat woensdag 21 juni mee over deze onderwerpen en wat we hierin willen bereiken met elkaar.

May

24 mei 2017

Koplopers cliëntondersteuning gezocht

Staat cliëntondersteuning in uw gemeente hoog op de agenda? Wij zoeken verspreid over het land Koplopergemeenten cliëntondersteuning.

18 mei 2017

Nieuwe cijfers over gemeentelijke zorgverzekering

Meer dan de helft van de mensen met een grote zorgbehoefte heeft een gemeentepolis. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 300 gemeenten. De gemeentelijke zorgverzekering is een collectieve verzekering voor mensen met een laag inkomen.

09 mei 2017

Kom naar de training ’Maak je sterk voor werk’

Wilt u leren hoe u opkomt voor de belangen van mensen met een beperking op het thema arbeidsparticipatie? Kom dan naar de training: ‘Maak je sterk voor werk’!

09 mei 2017

Informatiebijeenkomst experiment persoonsvolgende zorg Rotterdam

Op 30 mei is in Rotterdam een grote bijeenkomst over het Rotterdamse experiment met persoonsvolgende zorg voor mensen met een verstandelijke, zintuigelijke of lichamelijke beperking die langdurige zorg nodig hebben.

03 mei 2017

Bijeenkomst: Medische Kindzorgsysteem ontzorgt!

Wat betekent de integrale zorg voor kind en gezin in de praktijk? Op 30 mei is hierover een informatiebijeenkomst voor ouders en patiëntenorganisaties met als motto: ‘Het Medische Kindzorgsysteem ontzorgt!’

Apr

25 apr 2017

Zorgvraag of herindicatie gehad? Mogen wij uw ervaring weten?

Heeft u vanwege uw beperking of aandoening na januari 2015 een nieuwe zorgvraag gedaan of een herindicatie aangevraagd? Wilt u uw ervaring hiermee met ons delen?

25 apr 2017

Meld je aan voor de UWV-cliëntenraad!

Heb je een Ziektewetuitkering, WW, WIA, Wajong-uitkering of ben je ouder van een kind met een Wajong-uitkering? Wil je invloed uitoefenen op de kwaliteit van de dienstverlening van het UWV? Meld je dan aan voor een van de cliëntenraden van het UWV!

12 apr 2017

Kees Dijkman: 'Wees geen dief van je eigen portemonnee'

Elk jaar krijgen mensen kosten terug van de belasting, met behulp van de website meerkosten.nl en de Handleiding Belastingvoordeel van Ieder(in). Drijvende kracht hierachter is Kees Dijkman.

12 apr 2017

Independent Living Day: social media-actie #mijnleven

Vijf mei vindt de vierde Independent Living Day (de Europese dag voor zelfstandig leven) plaats. Inwoners van ruim twintig Europese landen laten online zien hoe zij met een beperking zelfstandig (willen) leven. Maak een foto en post die 5 mei op social media met hashtag #mijnleven.

10 apr 2017

Nieuwe OV-begeleiderskaart gebruiksvriendelijker

Mensen met een beperking die onder begeleiding reizen met het openbaar vervoer, hebben voortaan nog maar één kaart nodig om de stations met poortjes in en uit te kunnen. Nu gebruiken zij een OV-begeleiderskaart in combinatie met een losse chipkaart om de poortjes te kunnen openen.

03 apr 2017

Themabijeenkomst organiseren: ervaring mee?

Veel patiënten- en cliëntenorganisaties hebben ervaring met het organiseren van themabijeenkomsten of themacafés. Ieder(in), Mind Landelijk Platform Psychische Gezondheid en de Patiëntenfederatie Nederland zijn benieuwd naar jouw ervaringen hier mee.

Mar

30 mrt 2017

Wonen en zorg: 7 regionale bijeenkomsten

Zijn er voldoende geschikte woningen en woonvormen? Is de ondersteuning bij het wonen goed geregeld? Is er aandacht voor veiligheid en het voorkomen van eenzaamheid? Cruciale vragen voor mensen met een beperking die zelfstandig wonen.

28 mrt 2017

Op weg naar een krachtig platform: Verbinden en samen optrekken

De afgelopen maanden organiseerde Ieder(in) vijf regionale bijeenkomsten met organisaties die werken voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Het thema was: ‘Je staat er niet alleen voor!’ Zowel leden van Ieder(in) als niet-leden gingen met elkaar in gesprek over het versterken van elkaars netwerken.

20 mrt 2017

Dementietafels 2017

Dementietafel is een project voor familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners van mensen met een verstandelijk beperking met dementie.

14 mrt 2017

Met wie heeft u een appeltje te schillen?

Vandaag start het Nationale Zorgnummer de actie ‘Met wie heeft u een appeltje te schillen?’.

Feb

07 feb 2017

Landelijke Kiezersdag voor mensen met verstandelijke beperking

Op zaterdag 11 februari is de Landelijke Kiezersdag speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk-lerenden. Stemmen hoe doe je dat?

02 feb 2017

Handreiking Onafhankelijke Cliëntondersteuning

De Vereniging Nederland Gemeenten publiceerde deze week de Handreiking Onafhankelijke Cliëntondersteuning. Dit is een belangrijk onderdeel van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo).

01 feb 2017

Dementietafel Almere 16 maart

Dementietafel is een project voor familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners van mensen met een verstandelijk beperking met dementie. In Almere wordt op 17 maart a.s. een Dementietafel gehouden.

Jan

31 jan 2017

Dementietafels februari 2017

Dementietafel is een project voor familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners van mensen met een verstandelijk beperking met dementie. In februari worden diverse bijeenkomsten georganiseerd.

26 jan 2017

Ongehuwd samenwonen met zorgverlener: geen invloed op bijstand

De rechter heeft onlangs bepaald dat ongehuwd samenwonen met je zorgverlener geen invloed heeft op de alleenstaanden bijstandsuitkering.

12 jan 2017

Als het thuis niet meer gaat.....

We zijn op zoek naar mensen die in 2016 om medische redenen (in dit geval alleen vanwege lichamelijke oorzaken) tijdelijk niet konden thuisblijven of na een ziekenhuisopname niet naar huis konden en daarom tijdelijk zorg op een andere plek zorg ontvingen. Heeft u hier ervaring mee? Dan zouden wij graag kort met u willen praten.