Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

Leden

Oct

09 okt 2019

Hoe maak jij impact? Nu en in de toekomst?

Ben jij tussen de 16 en 27 jaar en heb je een beperking of chronische ziekte én denk je weleens na over de toekomst? Dan hebben we een interessante training voor je. Hoe ziet Nederland er in 2040 uit voor jongeren met een beperking of chronische ziekte? En wat is jouw aandeel daarin? Doe mee aan de 'Impact Training' van Ieder(in) en de Nationale Jeugdraad (NJR) op 29 oktober in Amersfoort.

Twee handen omhoog met bord Make a difference

Sep

16 sep 2019

Neem samen met Ieder(in) een kijkje in de toekomst

In 2041 zijn we 25 jaar op weg naar de uitvoering van het VN-verdrag Handicap Wat is dan de situatie van mensen met een beperking en wat betekent dat voor leden, netwerkpartners en Ieder(in)? Dit bespreken we graag met u tijdens bijeenkomsten in het land.

Een vrouw kijkt daar handen naar de horizon naar een zonsopgang
08 sep 2019

Gezocht: nieuwe koplopers onafhankelijke cliëntondersteuning

De aanmeldingen zijn gestart voor nieuwe koplopergemeenten cliëntondersteuning. Onafhankelijke cliëntondersteuning kan mensen helpen om zorg of andere hulp zorg zo goed mogelijk te regelen. Voor het Koploperproject worden nieuwe gemeenten gezocht die samen met inwoners en belangenbehartigers, gehandicapten- of patiëntenorganisaties werken aan betere cliëntondersteuning.

groep mensen rent de heuvel op

Aug

28 aug 2019

Hoe kom je tot een goed ondersteuningsplan? Zes praktijkvoorbeelden

In een ondersteuningsplan staan afspraken die zijn gemaakt met de zorgaanbieder over de invulling van de zorg en ondersteuning. Hoe komt zo’n plan vanuit de behoefte van mensen zelf tot stand? Hoe pak je dat samen aan? Hieronder enkele goede voorbeelden uit de praktijk.

19 aug 2019

Projectsubsidie aanvragen bij ZonMw

Organisaties die de belangen behartigen van mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische problemen kunnen projectsubsidie aanvragen bij ZonMw.

06 aug 2019

Toekomstig arts ontmoet patiëntenorganisaties - bijeenkomst voor leden Ieder(in)

Laat tweedejaars studenten Geneeskunde kennismaken met uw patiëntenorgnanisatie en de ervaringen van uw leden. De bijeenkomst is op 26 november in Amsterdam. Aanmelden kan nu al.

06 aug 2019

Vereniging Osteogenesis Imperfecta onderzoekt psychosociale gevolgen

Voor het eerst is in Nederland uitgebreid onderzoek gedaan naar de psychosociale gevolgen van Osteogenesis Imperfecta (OI). Patiëntenvereniging VOI, Stichting Care4BrittleBones en Expertisecentra voor OI hebben hiervoor de handen ineen geslagen.

06 aug 2019

Vier Brabantse gemeenten stoppen met omstreden 'resultaatgericht' indiceren

Vier Noord-Brabantse gemeenten stoppen met ‘resultaatgericht’ inkopen. Deze manier van inkopen en indiceren voor Wmo-zorg, zoals huishoudelijke hulp, ligt flink onder vuur omdat die grote onduidelijkheid oplevert voor mensen die de zorg nodig hebben.

Jul

14 jul 2019

VN-verdrag Handicap als kompas - Jaarverslag 2018

"Langzaamaan zien we effect van de ratificatie van het VN-verdrag Handicap”. Dit zegt directeur Illya Soffer in het jaarverslag 2018. Ze ziet dat steeds meer mensen zich hard willen maken voor inclusie.

02 jul 2019

Ziekenhuizen ontwikkelen samen met patiënten website over seksualiteit

Informatie over seksualiteit en ziekte is schaars, maar dat geldt niet meer voor kinderen, jongeren en volwassenen met Anusatresie of de Ziekte van Hirschsprung.

Jun

04 jun 2019

CCUVN test Nori Health app

De Nori Health app is een digitale coach voor mensen met een chronische darmziekte (IBD).

03 jun 2019

Klub van Lange mensen verbreekt wereldrecord

Op 30 mei is het wereldrecord ‘aantal lange mensen op één locatie’ verbroken in Utrecht. Deze wereldrecordpoging werd georganiseerd de Klub van Lange mensen. Minimaal 850 lange mensen kwamen bijeen in stadion Galgenwaard. Het oude record uit Australië stond op 136 lange mensen.

03 jun 2019

Kun je niet naar school? Leen een robot

Kun je vanwege je beperking niet naar school? Via Stichting Kind en Ziekenhuis kun je gratis een robot in bruikleen krijgen die in jouw plaats naar school gaat. Zo hoef je niets te missen.

May

27 mei 2019

Ieder(in) verwelkomt drie nieuwe leden

De Algemene ledenvergadering van Ieder(in) heeft ingestemd met het lidmaatschap van drie nieuwe leden: de ME/cvs Vereniging, SH Jong en Stichting Stiebo.

20 mei 2019

Stemmen met een mal: hoe gaat dat en waar kan het?

De Oogvereniging maakte een podcast en een filmpje waarin ervaringsdeskundigen en minister Bruins uitleggen hoe stemmen met een mal en audio-ondersteuning precies werkt. En waarom het belangrijk is dat mensen met een visuele beperking zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen.

14 mei 2019

Tieners met Downsyndroom: Ik ben geen kind meer!

Stichting Downsyndroom ontwikkelde informatiemateriaal voor tieners. Het materiaal helpt tieners met Downsyndroom hun gedachten te verwoorden. En het helpt ouders inzicht te krijgen in de belevingswereld van hun kind.

07 mei 2019

Oproep: Neem deel aan focusgroepen over wonen met een beperking

Het Verwey Jonker Instituut onderzoekt in opdracht van het ministerie vraag en aanbod in het wonen voor mensen met een beperking. Goed dat dit nu gebeurt, vindt Ieder(in), want we krijgen veel signalen dat het moeilijk is om geschikte en betaalbare woonruimte te vinden.

02 mei 2019

Denk mee over vervolg Niets Over Ons Zonder Ons

Het project Niets Over Ons Zonder Ons loopt eind dit jaar af, maar de Alliantie werkt aan een vervolg. Voor een eventueel vervolg wil de Alliantie graag weten welke vervolgstappen mensen met een beperking zelf belangrijk vinden. Daarom heeft de Alliantie een korte vragenlijst opgesteld.

Apr

30 apr 2019

Actieplan Meer mensen met een beperking actief in politiek en bestuur

Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt momenteel aan een actieplan dat ertoe moet leiden dat meer mensen met een beperking politieke en bestuurlijke posities gaan bekleden. Het ministerie nodigt mensen met een beperking uit mee te denken over dit actieplan.

15 apr 2019

Enquête: subsidieregelingen te ingewikkeld en te tijdrovend

Patienten- en gehandicaptenorganisaties ondervonden afgelopen jaar problemen met het aanvragen instellingssubsidie via de dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I/VWS) en subsidie uit het programma ‘Voor Elkaar!’ via ZonMw.

01 apr 2019

Vrijwilligersprijs voor Platform Gehandicapten Westland

Ieder(in) feliciteert Platform Gehandicapten Westland met het winnen van de Vrijwilligersprijs 2018. De jury roemt het bestuur van Platform Gehandicapten Westland, en in het bijzonder voorzitter Annemiek Koremans, om haar tomeloze, enthousiaste en veelzijdige inzet.

Jan

14 jan 2019

Abonnementstarief mooie eerste stap, meer nodig tegen stapeling zorgkosten

Per 1 januari 2019 geldt voor zorg en ondersteuning (maatwerk) vanuit de gemeenten een maximum aan eigen bijdragen van 17,50 per vier weken. Dit Wmo-abonnementstarief is een eerste stap tegen de stapeling van zorgkosten. Om dit structureel te regelen heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend in de Tweede Kamer.

Dec

20 dec 2018

Lokale belangenbehartiger, wat heb je nodig?

De kwaliteit van leven van mensen met een beperking echt verbeteren. Zelfstandig leven waarborgen voor iedereen. Wat heb je als lokale belangenbehartiger nodig om de stem van mensen met een beperking echt te laten horen?

13 dec 2018

Juridisch Steunpunt moet stoppen

Het Juridisch Steunpunt van Ieder(in) moet sluiten. Het is vanuit onze subsidie niet langer toegestaan om mensen rechtstreeks te helpen met juridisch advies en ondersteuning. Het werk van het steunpunt wordt komende maanden afgebouwd. Ieder(in) is niet blij met de noodgedwongen sluiting. Er gaat immers een belangrijke hulpbron voor mensen met een beperking of chronische ziekte verloren. We hebben naarstig gezocht naar andere mogelijkheden voor deze vorm van juridische dienstverlening. Dat is nog niet gelukt.

13 dec 2018

’Task Force Zeldzaam’ vanuit Ieder(in) aan de slag voor mensen met een zeldzame aandoening

De Task Force Zeldzaam (TFZ) bestaat uit een aantal actieve vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties aangesloten bij de koepelorganisatie Ieder(In). De TFZ is een ‘Special Interest Groep’ binnen Ieder(in) die zich inzet voor het collectieve belang van mensen met een zeldzame aandoening.

Nov

20 nov 2018

Nieuwe leden Ieder(in)

Ieder(in) verwelkomt twee nieuwe organisaties als lid van de vereniging Ieder(in): de Vereniging Angelman Syndroom Nederland en Maatjeswerk Autisme Barneveld.

15 nov 2018

Wijs uw gemeente op risico's van resultaatgericht indiceren

Niet de zorgaanbieder, maar de gemeente is eindverantwoordelijk bij het vaststellen van hoeveel zorg en ondersteuning iemand krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dat komt nogmaals naar voren in een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.

Oct

20 okt 2018

Spotlightbijeenkomst ’De meerwaarde van ervaringsdeskundigheid in de zorg’

‘Ervaring is vaak belangrijker dan kennis’ is een gevleugelde uitspraak in de patiëntenbeweging. De betrokkenheid van mensen met eigen ervaring in de zorg heeft al enige tijd zijn meerwaarde laten blijken. Tijdens de Spotlightbijeenkomst van 30 november zetten we een aantal goede voorbeelden in de schijnwerpers.

Sep

27 sep 2018

Klink: een community voor jou

Kom jij op voor mensen met een beperking? En ben jij ook benieuwd hoe anderen dat nu eigenlijk doen? Ieder(in) bouwt aan een nieuw platform.

27 sep 2018

Presenteer uw vereniging aan studenten geneeskunde

Op dinsdag 27 november 2018 organiseert Ieder(in) voor de veertiende keer twee bijeenkomsten met patiënten voor tweedejaars studenten geneeskunde van het VU Medisch Centrum.

Aug

29 aug 2018

Informatiebijeenkomst over VWS-projectsubsidies 2019

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties kunnen aanvragen indienen voor projectsubsidies in 2019. Deze subsidies zijn beschikbaar gesteld door het ministerie van VWS. De aanvragen kunnen worden ingediend bij ZonMw. Op 19 september organiseert ZonMw een informatiebijeenkomst over de eerste subsidie-ronde

23 aug 2018

Spotlightbijeenkomst ’Eigen regie: zelf kiezen, samen beslissen’

Er zijn veel hulpmiddelen in opkomst die de zoekende patiënt of cliënt kan helpen om zijn eigen regie te voeren, om zelf te kiezen en om voldoende kennis te krijgen om samen met de hulpverlener te beslissen over het zorgproces. Tijdens de Spotlightbijeenkomst van 27 september worden een aantal van deze hulpmiddelen in de schijnwerpers gezet.

23 aug 2018

Dromen over wonen: wat kan het VN-verdrag betekenen?

Bent u ervaringsdeskundige of lokale belangenbehartiger van mensen met een fysieke of psychische aandoening of beperking? En wilt u weten hoe u het VN-verdrag kunt inzetten voor de woonbelangen van uw achterban? Kom dan dit najaar naar een regionale bijeenkomst in Amsterdam, Assen, Eindhoven, Gouda of Harderwijk.

Jul

11 jul 2018

Vooraankondiging: 7 december Kwaliteitsparade gehandicaptenzorg

De afgelopen twee jaar hebben LSR, KansPlus/VraagRaak, LFB en Ieder(in) hard gewerkt aan projecten voor betere kwaliteit van zorg. Op het congres ’Kwaliteitsparade gehandicaptenzorg’ laten we zien wat er is gedaan is, en wat ermee gedaan kan worden.

Jun

12 jun 2018

Bijeenkomsten over nieuwe instellingssubsidies

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseert 2 informatiebijeenkomsten voor patiënten-/gehandicaptenorganisaties over de nieuwe instellingssubsidie: op maandag 9 juli en op dinsdag 31 juli, beide dagen van 16:30 tot 19 uur bij PGOsupport in Utrecht.

May

22 mei 2018

Oproep: Meedoen met richtlijnontwikkeling ’Visuele beperking bij volwassenen met een verstandelijke beperking’

Ben jij of ken jij iemand met een verstandelijke en visuele beperking? Voor de ontwikkeling van een richtlijn voor zorgverleners, is Kansplus op zoek naar ouders/familieleden van mensen met een verstandelijke- en visuele beperking. Ook als je zelf een licht verstandelijke beperking hebt in combinatie met een visuele beperking, kun je helpen!

15 mei 2018

Participatiedag: gevolgen van de flexibele arbeidsmarkt

Wat zijn de gevolgen van de flexibele arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking? Kom op 28 juni luisteren en meepraten op de eerste Participatiedag 2018.

14 mei 2018

Naar school gaan: wat heb jij nodig?

Wat hebben leerlingen met een beperking nodig om naar school te kunnen gaan? We horen het graag van leerlingen en ouders die hier dagelijks mee te maken hebben. Meld je aan voor een van onze (eenmalige) focusgesprekken.

08 mei 2018

Praat mee over het nieuwe subsidieprogramma

Voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties komt er volgend jaar een nieuw programma voor projectsubsidies. Over de opzet kunt u meepraten door een enquête in te vullen. Ieder(in) roept PG-organisaties op om inbreng te leveren.

06 mei 2018

Spotlightbijeenkomst: Voor ’t eerst ziek of (blijvend) beperkt; hoe ga je om met de nieuwe situatie?

Krijg je voor het eerst te maken met een syndroom, aandoening of ziekte bij jezelf of in je familie, dan staat je leven op zijn kop. In deze spotlightbijeenkomst bespreken we tools en methoden die mensen kunnen helpen in het omgaan met een nieuwe situatie. De bijeenkomst is op 8 juni in Amersfoort.

Apr

30 apr 2018

Bijeenkomst over de kwaliteits- en klachtenwet Wkkgz

Weet jij wat patiëntenorganisaties kunnen betekenen voor patiënten met een klacht over de zorg? Of hoe de Wkkgz in elkaar steekt? VWS, PGOsupport en Ieder(in) organiseren een informatiebijeenkomst rond deze wet. In deze bijeenkomst voor patiënten- en cliëntenorganisaties belichten we de wet vanuit het perspectief van de patiënt.

25 apr 2018

Belangenvereniging Sien is klaar voor de toekomst

Belangenvereniging Sien, voor mensen met een verstandelijke beperking, heeft een vernieuwde website gelanceerd en heeft een nieuw kantoor in Houten in gebruik genomen. Zoals de lidvereniging van Ieder(in) zelf aangeeft: ze zijn klaar voor de toekomst.

06 apr 2018

Bijeenkomst Administratieve lasten en regeldruk

Welke overbodige regels in de zorg zou u graag willen schrappen? Ieder(in) organiseert op maandag 16 april samen met Patiëntenfederatie Nederland en MIND een bijeenkomst om vanuit cliëntperspectief te bekijken welke regels in de zorg geschrapt kunnen worden.

Mar

21 mrt 2018

Was het voor jou makkelijk om te stemmen in jouw gemeente?

KansPlus, Sien, Ieder(in) en de LFB willen graag horen waar mensen met een verstandelijke beperking tegen aan liepen bij het stemmen.

07 mrt 2018

Doet u mee aan het Ieder(in)-panel?

Krijgt u of uw kind de juiste zorg en ondersteuning? Kunt u gewoon meedoen in de samenleving? Kunt u goed wonen, werken en leren? Via het panel van Ieder(in) heeft u de mogelijkheid om uw stem te laten horen.

Feb

26 feb 2018

Eenvoudige uitleg wetten zorg en ondersteuning

Met de nieuwe brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015’ wordt overzichtelijk en in eenvoudige taal informatie gegeven over vier wetten: de Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zorgverzekeringswet.

22 feb 2018

Zorgkosten terug van de belasting

Leven met een beperking brengt kosten met zich mee. Betaalt u deze kosten zelf, dan kunt u een deel terugkrijgen via de belasting. De website Meerkosten.nl legt uit hoe u dat doet. Deze informatie is niet meer verkrijgbaar in een brochure. Wel kunt u de belangrijkste tips nalezen in een artikel.

15 feb 2018

Goede ervaringen met onafhankelijke cliëntondersteuning? Laat het ons weten!

Heb je gebruik gemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit MEE, Zorgbelang of een andere organisatie. Ontvang je zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of ben je van de Jeugdwet/Wmo naar de Wlz overgegaan? Dan zoeken wij jou.

15 feb 2018

Praat mee over kiezen voor dagbesteding

Ieder(in), KansPlus en LSR doen onderzoek naar de keuzes die mensen (moeten) maken bij het vinden van passende dagbesteding vanuit de Wet langdurige zorg. Onderdeel van dit onderzoek zijn een aantal focusgesprekken. Hiervoor zoeken wij deelnemers.

13 feb 2018

Wat is toegankelijk bouwen? De nieuwe Integrale Toegankelijkheid standaard geeft duidelijkheid

Lobbyt u voor toegankelijkheid en toegankelijk bouwen? Waar moet een gebouw dan aan voldoen? De Integrale Toegankelijkheid standaard geeft hier duidelijkheid over. Onlangs verscheen een nieuwe versie: de ITstandaard 2018.