Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun beperking, krijgen vanaf 1 april 2022 overal dezelfde studietoeslag. Mede dankzij onze actie #PakJeToeslag hebben GroenLinks en de PvdA een wetswijziging voorgesteld. Een meerderheid in de Tweede Kamer en demissionair staatssecretaris Wiersma steunen deze wijziging. Ieder(in) is blij met de wetswijziging, maar ziet ook nog verbeterpunten.

Individuele Studietoeslag

Sommige studenten kunnen vanwege hun beperking geen bijbaan hebben naast hun studie. Voor deze studenten is er de Individuele Studietoeslag. Echter: de hoogte van de toeslag is afhankelijk van waar je woont. Gemeenten mogen de hoogte van het bedrag bepalen. Sommige gemeenten hebben zelfs helemaal geen regeling. Hierdoor kan het zijn dat in dezelfde collegebank de ene student met een beperking 300 euro studietoeslag ontvangt en de ander helemaal niets.

Controversieel

Landelijk is de politiek het er over eens dat dit niet eerlijk is en dat elke student recht heeft op ongeveer 300 euro per maand, ongeacht in welke gemeente je woont.
Omdat het wetsvoorstel dat onderdeel is van het Breed Offensief controversieel is verklaard, is de wet nog niet doorgevoerd. Het wachten is dus op een nieuwe regering. Sommige studenten krijgen zo niet de toeslag waar ze recht op hebben.

De actie #PakJeToeslag

Ieder(in) is in september samen met de studentenvakbond LSVb en CNV Jongeren de actie #PakJeToeslag gestart. En riep studenten met een beperking op om mee te doen gemeenten aan te schrijven.

Wetswijziging

De actie kreeg ook aandacht in de media, waardoor GroenLinks en de PvdA in beweging kwamen. Met het voorstel van de twee politieke partijen wordt het nu toch geregeld, zij het niet via het Breed Offensief, maar via een andere wet. Per 1 april volgend jaar krijgen studenten vanaf 18 jaar 150 euro per maand. Vanaf 21 jaar wordt dat 300 euro.

Verbeterpunten voor de nieuwe wet

Dat de wet zo snel wordt doorgevoerd is goed nieuws. Maar er zitten qua zorgvuldigheid nog wel wat haken en ogen aan.

Vindbaarheid van de toeslag
Het belangrijkste probleem is de vindbaarheid van de toeslag. Studenten verwachten financiële ondersteuning bij de studiefinanciering van DUO, niet bij de gemeente.

De hoogte van de toeslag
Deze blijft te laag. 150 euro per maand voor een 18-jarige student is niet in verhouding tot wat een gemiddelde student verdient zonder beperking (dat is 300 euro per maand). De bedragen moeten dus omhoog.

Van decentraal naar centraal geregeld
Het kabinet gaat een centrale wet opleggen aan gemeenten, die deze wet decentraal moet gaan uitvoeren. Het zou logischer en meer voor de hand liggen om het centraal te beleggen bij DUO. Dit zou de uitvoerbaarheid ten goede komen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over