Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is inmiddels ruim vijf jaar van kracht. Het VN-verdrag Handicap gaat over basale mensenrechten. Toegang tot zorg, vervoer, gebouwen, onderwijs, arbeid, verkiezingen en informatie. Een toereikend inkomen. Een passende woning. Veel mensen met een beperking ervaren nog niet dat zij op voet van gelijkheid kunnen meedoen. Ondanks meer aandacht voor het onderwerp staan mensen met een beperking op al deze terreinen nog steeds op achterstand.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn het moment om hier verandering in aan te brengen. Daarom heeft Ieder(in) een manifest opgesteld met daarin elf punten waarop de lokale overheid inclusie en toegankelijkheid kan bevorderen. Onder andere op het gebied van wonen, werk, jeugd en bestaanszekerheid. Aan de hand van dit manifest kun je de plannen van jouw gemeente checken en hier aandacht voor vragen bij de politieke partijen.

Download het manifest hieronder!

Terug naar de overzichtspagina Gemeenteraadsverkiezingen 2022