Vanaf 2016 moeten gemeenten de ervaringen van hun inwoners met de Wmo jaarlijks onderzoeken. Gemeenten gaan dit, Wmo-cliëntervaringsonderzoek‚ in februari inrichten en vanaf april uitvoeren. Het is goed als belangenbehartigers meepraten over dit onderzoek, zowel over de opzet als de uitkomst.

Het is belangrijk dat de vragen in het ervaringenonderzoek echt uitgaan van de leefwereld en de belangen van de burger (het cliëntperspectief). Om dit cliëntperspectief goed in het onderzoek krijgen, is het nodig dat cliënten betrokken worden bij de opzet van het onderzoek. Belangenbehartigers kunnen hierbij een rol spelen.

Bent u belangenbehartiger? Dit kunt u doen

Informeer bij uw gemeente wie zich momenteel bezighoudt met het opzetten van het cliëntonderzoek. Laat weten dat u wilt helpen en dat u graag komt praten. Geef aan dat u vanuit uw kennis en ervaring kunt meedenken over het cliëntenperspectief. Wijs erop dat als het cliëntenperspectief goed in het onderzoek is opgenomen, het onderzoek ook meer waardevolle (verbeter)informatie zal opleveren.

Bespreek eventueel ook de volgende aandachtspunten:

 • Het krijgen van zo veel mogelijk respons:
  Maak mensen enthousiast om aan het onderzoek mee te doen, bijvoorbeeld door goed uit te leggen waarom ervaringen van mensen zo belangrijk zijn.
 • Toegankelijkheid van het onderzoek:
  Als het onderzoek digitaal wordt uitgezet, attendeer dan op de eisen van digitale toegankelijkheid. Vraag ook aandacht voor begrijpelijke taal; eenvoudig taalgebruik is voor iedereen prettig.
 • Verdieping:
  Het onderzoek dat bestaat uit enkele verplichte vragen. Wijs gemeente op het belang van aanvullende of verdiepende vragen. Neem actuele onderwerpen die in de eigen gemeente spelen mee in onderzoek.
 • Vragen in het onderzoek:
  De volgende soort vragen komen aan bod in het onderzoek: Heeft u een goed (keuken)tafelgesprek met de gemeente gehad? Is tijdens het keukentafelgesprek goed geluisterd naar uw verhaal? Hoe is de kwaliteit van uw voorziening? Welk effect heeft de Wmo-voorziening op uw zelfredzaamheid?U kunt natuurlijk ook voorstellen om vragen toe te voegen die specifiek gaan over de situatie in uw gemeente, bijvoorbeeld om te onderzoeken of bepaalde klachten veel voorkomen of om specifieke Wmo-thema’s op de agenda van de gemeenteraad te krijgen.(Onder dit bericht downloadlink naar meer aandachtspunten)

Alle gemeenten hebben van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) een handreiking gekregen die hen helpt bij het opzetten van het onderzoek. In de handreiking staan de verplichte vragen, maar de handreiking geeft ook suggesties voor andere vragen.

Uitkomst van het onderzoek

Gemeenten moeten het onderzoek elk jaar uitvoeren (van april – juni). Voor 1 juli moet het College van B&W de resultaten bekend maken. Als het goed is, levert het onderzoek informatie op waarmee de uitvoering van de Wmo verbetert. U kunt als belangenbehartiger de uitkomst van het onderzoek gebruiken bij gesprekken met uw gemeente over het verbeteren van de uitvoering van de Wmo.

 

Meer informatie

Rijksoverheid
Wmo Artikel 2.5.1
Wmo Hoofdstuk 5. Cliëntervaringsonderzoek

Meer over Zorg
Terug naar Home

Downloads:

887_20160121_Clientervaringenonderzoek__aandachtspunten_voor_inspraaknw.docx – docx (20 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over