Hoe pas je het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking lokaal toe? Deze vraag stond centraal tijdens de conferentie over lokale inclusie die Ieder(in) in samenwerking met het European Disability Forum (EDF), de Europese koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte, organiseerde. Vertegenwoordigers van organisaties uit 30 Europese landen kwamen zaterdag bijeen en wisselden ervaringen en ideeën uit.

In Nederland hebben de decentralisaties geleid tot verschillen in zorg en ondersteuning. Elke gemeente vult het beleid op een eigen manier in, waardoor het voor mensen met een beperking of chronische ziekte veel uitmaakt in welke plek zij wonen.

Binnen de Europese Unie zijn de verschillen tussen de lidstaten eveneens groot. Het VN-verdrag, dat in vrijwel alle EU-landen is geratificeerd of op het punt staat geratificeerd te worden, biedt houvast bij het afdwingen van gelijke rechten en gelijke kansen. Op Europees en nationaal niveau maar ook lokaal. Gedurende de dag is hierover gesproken en de uitkomsten zijn verwerkt in een verklaring van het EDF en Ieder(in).

Tijdens het plenaire ochtendgedeelte spraken onder andere Sander Hilberink, bestuurslid van Ieder(in), staatssecretaris Martin van Rijn, een vertegenwoordiger van de Europese commissie en de voorzitter en vicevoorzitter van het EDF. Het belang van participatie van mensen met een beperking en lokale inclusie werden uitvoerig besproken. De internationale gasten schetsten daarbij een Europees perspectief en de rol van de EU in wetgeving en richtlijnen in dit verband.

Na een korte pauze discussieerden de deelnemers in de zaal met elkaar en met een panel, bestaande uit vier vertegenwoordigers van belangenverenigingen en gemeenten. Tijdens dit interactieve programmadeel kregen de deelnemers stellingen voorgelegd. De vraag, Welke overheid is beter geschikt voor het implementeren van het VN-verdrag, de centrale of lokale overheid?‚ bijvoorbeeld, leidde tot een levendige discussie waarbij velen het lastig vonden om een keuze te maken., De centrale overheid is van belang voor het vastleggen van rechten maar de meeste mogelijkheden in de implementatie vind je op lokaal niveau‚, was de conclusie van een van de panelleden. Een conclusie die op veel instemming kon rekenen.

De groep deelnemers splitste zich na de lunch op om in kleinere groepen ervaringen te delen uit de verschillende landen van herkomst. De belangrijkste uitkomsten van die gesprekken werden tijdens de afsluiting van de dag beknopt toegelicht. Deze ideeën, adviezen en conclusies zijn opgenomen in de verklaring.

De gezamenlijke verklaring van EDF en Ieder(in) bevat resultaten van de gesprekken en discussies die zaterdag zijn gevoerd, en is hieronder downloaden. Een Nederlandse vertaling is binnenkort beschikbaar.

Terug naar Home

Downloads:

924_Resolutie_EDF_conferentie_lokale_inclusie.pdf – PDF (243 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over