Netwerk LOOK, Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie, organiseert woensdagmiddag 13 november in Utrecht het symposium, Lichamelijk beperkt in uw gemeente. Tijdens dit symposium worden de gevolgen verkend van de transities in zorg, onderwijs en werk voor kinderen en jongeren.

De ondersteuning van zorg, werk en onderwijs gaat flink veranderen. De komende jaren hevelt de rijksoverheid veel taken over naar gemeenten en samenwerkingsverbanden en bezuinigt zij flink. Veel kinderen en jongeren met een lichamelijke handicap dreigen daardoor de ondersteuning te verliezen die zij nodig hebben om mee te kunnen doen in de samenleving.

Het kan anders

Dit schrikbeeld hoeft geen werkelijkheid te worden. Met kennis, zelfredzaamheid en samenwerking kan veel worden bereikt. Voorwaarde is dan wel dat de hoofdrolspelers (zowel werknemers en bestuurders van gemeenten en samenwerkingsverbanden als ouders en jongeren met een handicap) elkaar kennen en van elkaar leren.

Symposium

Hoogste tijd om deze mensen bij elkaar te brengen en hen een programma met confrontaties én oplossingen aan te bieden.

Wethouders, gemeentelijke beleidsmedewerkers en besturen van samenwerkingsverbanden zijn dan ook de primaire doelgroep van het symposium. Maar andere geïnteresseerden zijn ook welkom. Het symposium vindt van 13:30-17:30 plaats in cursus- en vergadercentrum Domstad Utrecht.

Aanmelden

Via de website van Netwerk LOOK. De toegang bedraagt, €50,-.

Deel dit bericht

Meer nieuws over