Als er door politici over jongeren met een beperking wordt gepraat, denk ik vaak: over wie heb jij het eigenlijk? Het lijkt dan nooit over mij te gaan. Lotte Sybesma (20) loopt stage bij Ieder(in). Ze is derdejaars student Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

‘stagelopen is niet verplicht bij mijn studie. Sterker nog: de meeste studenten lopen geen stage. Ze ronden hun bachelor liefst zo snel mogelijk af. Zelf wil ik eerst zien wat ik in de praktijk kan met al die kennis die ik opdoe. Ik zit leuk te studeren, maar hoe werkt het nou in het echt?‚

Tijd is geld

Ze begrijpt haar medestudenten wel – dat zij vaart willen maken. Tijd is geld, vooral als het gaat over studeren. Hoe langer je studeert, hoe groter je schuld wordt.
Lotte is daarom fel als het gaat om het studieleenstelsel., Als ik één oproep zou mogen doen aan een minister, dan zou dat deze zijn. Schaf dat leenstelsel zo snel mogelijk af, geef studenten gewoon de ruimte om zich te ontplooien!

‚ Extra stress‚

Dit geldt volgens Lotte des te harder voor studenten met een beperking. Zelf heeft ze cerebrale parese, een lichte hersenbeschadiging. ‘soms met iets minder uithoudingsvermogen. Ik moet dus nadenken wat ik doe en waar ik energie in steek. Dit is iets waar veel jongeren met een beperking mee worstelen. De onzekerheid van studeren en of zij uiteindelijk goed werk gaan vinden, normaal betaald worden en leningen kunnen terugbetalen. Dat veroorzaakt, best extra stress‚, zegt Lotte.

Onzichtbaar

Bij Ieder(in) gaat Lotte bekijken hoe jongeren beter voor hun belang kunnen opkomen en wat daarvoor nodig is., Jongeren met een beperking zijn véél te onzichtbaar in onze samenleving. Dat heeft als gevolg dat er veel óver ze wordt gepraat en dat er veel te weinig naar ons wordt geluisterd. Daar komt bij dat nogal wat jongerenorganisatie in zwaar weer verkeren: ze moeten stoppen vanwege geldgebrek of bijvoorbeeld omdat het overeind houden van de organisaties teveel van de vrijwilligers vraagt. Lotte, Dit versterkt weer het idee dat er toch niet naar ons wordt geluisterd en dat is ook slecht voor ons zelfvertrouwen en onze energie.

Cirkel doorbreken

Die cirkel wil Lotte bij Ieder(in) helpen te doorbreken. Hoe, dat gaat ze onderzoeken. En zoals dat helemaal bij haar past: niet alleen onderzoeken, maar ook doen., Het moet ergens toe leiden. De jongeren moeten weer veel meer met elkaar in contact komen. We hebben een gezamenlijk belang. En vandaaruit gaan we de beleidsmakers beïnvloeden. Onze stem moet gehoord worden. Daarom zit ik ook bij Ieder(in).

In maart en november worden bijeenkomsten gehouden voor jongeren en hun organisaties. Meer informatie hierover volgt via social media en deze website.

Deel dit bericht