Mensen met een beperking en chronisch zieken zelf vragen wat ze nodig hebben om weer mee te doen. Daar draaide het om op het Ik doe weer mee!-congres 18 november in Amersfoort. Het resulteerde in 10 aanbevelingen met concrete suggesties voor gemeenten.

Ruim 150 deelnemers uit het hele land kwamen bijeen om op constructieve wijze mee te denken over de vraag hoe zij mee kunnen blijven doen in de samenleving. Dat is hard nodig. Vanaf 1 januari 2015 verandert er veel voor mensen met een beperking en chronisch zieken. Zij worden meer op zichzelf aangewezen en moeten een groter beroep doen op hun netwerk.

Positieve benadering

Onder de aanwezigen waren onder andere mensen met een functiebeperking, chronische ziekte, licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Hun gemene deler was de motivatie om gemeenten handvatten te bieden bij de ontwikkeling en uitvoering van hun nieuwe beleid. Werk, inkomen, eigen kracht en netwerkversterking (vrijwilligers en mantelzorgers) waren de belangrijkste thema’s. Maar de discussie ging als snel over veel meer. De motivatie om mee te denken en de positieve benadering waren opvallend.

Concreet en creatief

Sommige aanbevelingen zijn heel concreet. Zoals het voorgestelde gemeentehoppen: natuurlijk wil niemand uit zijn vertrouwde omgeving weg, maar als een andere gemeente meer en betere voorzieningen biedt op het gebied van zorg en ondersteuning, kan het noodzakelijk zijn. De gemeente zou dan de verhuiskosten moeten vergoeden. Of het idee om in het beroepsonderwijs met deelcertificaten te werken. Want het onder de knie krijgen van alle facetten van een vak, is voor sommige mensen onhaalbaar. Terwijl een deelcertificaat wel haalbaar is. Dat is belangrijk voor het vinden van een baan en het zelfvertrouwen.

“Ik ben meer dan mijn beperking”

Andere aanbevelingen gaan meer over een andere mentaliteit en manier van denken. Mensen zijn meer dan hun beperking: “kijk naar mijn mogelijkheden, niet naar mijn beperking‚ . Dit is tekenend voor de sterke motivatie van de aanwezigen om mee te doen en een zinvolle en volwaardige bijdrage te leveren aan de samenleving. Dat kan ook als er in de uitwerking van het gemeentelijk beleid voldoende ruimte is voor ondersteuning, maatwerk en keuzevrijheid. Bovendien is er grote behoefte aan duidelijkheid over de veranderingen en wat dit voor mensen betekent.

Aanbevelingen

Het congres, een initiatief van MEE en Ieder(in), heeft geresulteerd in een top tien van aanbevelingen met daarbij concrete suggesties voor gemeentelijk beleid. Het is een waardevol document om over in gesprek te gaan met raadsleden, wethouders en beleidsmakers in de eigen gemeente.

Ieder(in) heeft in september samen met andere cliëntenorganisaties onderzoek gedaan naar de informatievoorziening van gemeenten aan cliënten over de veranderingen in zorg. Dit heeft geresulteerd in een lijst met aanbevelingen voor de gemeentelijke voorlichtingscampagnes.

Meer lezen? Ga naar onze doelen
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over