Tijdens de opleiding verpleegkundige ontdekt Maaike Metselaar dat ze mensen wil helpen die net als zij kampen met psychische problemen. Ze ontdekt ook dat haar eigen ervaring daarbij een positief effect heeft. Het lukt haar niet de opleiding verpleegkunde af te maken. Toch vindt ze haar, droombaan. Na een opleiding bij Howie the Harp werkt Maaike nu als woonbegeleider en ervaringsdeskundige bij WoonZorgNet.

In 2011 komt Maaike Metselaar voor het eerst thuis te zitten met een depressie. Ze wordt vijf maanden opgenomen. In de jaren die volgen heeft ze meerdere terugvallen. In 2011 stopt ze met de opleiding verpleegkunde. Ze heeft dan al wel haar MBO 3 diploma verzorgende op zak.

In 2013 pakt Maaike de opleiding verpleegkunde weer op. Ze volgt het blok Psychiatrie. Ze loopt stage bij de Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen (RIBW). Hier ontdekt ze: ik wil mensen met psychische kwetsbaarheid verder helpen en daar mijn eigen ervaring bij inzetten.

Maaike, Bij RIBW ontmoette ik een jonge bewoonster die altijd op haar kamer bleef en nooit contact had met anderen. Ik ging steeds maar weer bij haar langs. Ik praatte met haar door de deur heen. Geleidelijk aan wist ik haar vertrouwen te winnen, juist door mijn eigen ervaringsverhaal te vertellen. Uiteindelijk lukte het om het meisje te motiveren een zinvolle dagbesteding te vinden.

Tijdens een resocialisatieperiode hoort Maaike voor het eerst iets over de opleiding Howie the Harp. Maaike, Het sprak me direct aan. Tijdens de opleiding bij Howie the Harp zet ze stappen op weg naar haar eigen herstel. Maaike, De opleiding gaf me toekomstperspectief, hoop en vertrouwen. Maaike gaat stage lopen bij RIBW Jeugd, in een woonvorm met jongeren in de leeftijd van 14 tot 20 jaar met autisme en ADHD. Vanwege haar leeftijd en haar ervaringsverhaal vindt ze aansluiting bij deze jongeren.

Maaike rondt de Howie the Harp opleiding af met een certificaat. Omdat ze ook het diploma verzorgende-IG niveau 3 heeft, gaat ze vol goede moed solliciteren als ervaringsdeskundige begeleider in zorginstellingen., Op de meeste sollicitaties kreeg ik de standaardafwijzing, Je past niet in het profiel. Vier keer ben ik op gesprek geweest, maar ook die liepen uit op een afwijzing. Ze vonden me te kwetsbaar: Kun je het wel volhouden? Ga je niet weer een terugval krijgen?.

Maar Maaike geeft niet op en uiteindelijk komt ze, samen met een andere cursist van Howie the Harp, op 1 mei 2017 in dienst bij WoonZorgNet als woonbegeleider en ervaringsdeskundige. Bij WoonZorgNet weten ze nog niet zeker of zo‚ n combinatiefunctie van woonbegeleider én ervaringsdeskundige zinvol is. Maar voor Maaike is het zonneklaar: het op deze manier inzetten van ervaringsdeskundigheid is zeker zinvol. Maaike, Een bewoner zei laatst nog tegen mij: ik kan niet met iemand praten die niets over zichzelf vertelt.

Over Howie the Harp

Howie the Harp is een opleidingscentrum dat mensen met een psychische kwetsbaarheid opleidt tot professionele ervaringsdeskundige. De opleiding zit in Rotterdam, Amsterdam, Arnhem en Tilburg.

Lees meer over opleidingscentrum Howie the Harp

Meer wegen naar werk’ maken we samen met Patiëntenfederatie Nederland en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

Deel dit bericht

Meer nieuws over