Werk, school, winkels of andere basisvoorzieningen zijn steeds vaker minder goed bereikbaar. Terwijl voorzieningen in de buurt juist voor mensen met een beperking heel belangrijk zijn. Om daar iets aan te veranderen biedt Ieder(in) samen met de Bereikbaarheidscoalitie vandaag een manifest aan in de Tweede Kamer. Met een dringend beroep om de afstand tot voorzieningen te verkleinen.

Toegang tot basisvoorzieningen

Iedereen moet de mogelijkheid hebben om bij werk, school, winkels of andere basisvoorzieningen te komen, ongeacht het vervoersmiddel dat zij kunnen of willen gebruiken. We maken ons als belangenorganisatie grote zorgen dat steeds minder mensen op een toegankelijke manier voorzieningen kunnen bereiken. Dagelijkse bestemmingen liggen steeds verder weg en het openbaar vervoer wordt in veel gebieden uitgekleed. Mensen met een beperking hebben vanwege de vele drempels in de samenleving en het gebrek aan alternatieven, meer afstand tot voorzieningen dan mensen zonder een beperking. En daarmee komen ze op achterstand te staan. Daarom is het voor Ieder(in) zo belangrijk dat daar zo snel mogelijk verbetering in komt.

Slim investeren in bereikbaarheid

Bereikbaarheid van bestemmingen, zowel voorzieningen als sociale contacten stelt mensen in staat volwaardig mee te doen in de samenleving. Het stelt ze in staat om te werken, naar school te gaan, sociale contacten te ontplooien en zich te ontwikkelen. Mensen met een beperking zijn vaak aangewezen op het openbaar vervoer. Zij hebben vaak geen alternatief om hun bestemming te kunnen bereiken.

Door slim te investeren in goede vervoersopties én door voorzieningen en woningen dichter bij elkaar te bouwen, kan de politiek in de nieuwe regeerperiode weer gaan zorgen voor betere bereikbaarheid.

Manifest voor bereikbaarheid

Om het tij te keren, overhandigt Ieder(in) samen met de andere 28 organisaties op dinsdag 16 januari het ‘Manifest voor bereikbaarheid’ aan de Vaste Kamercommissie van Infrastructuur & Waterstaat.

Welke organisaties zitten in de Bereikbaarheidscoalitie?

De Bereikbaarheidscoalitie bestaat uit 29 organisaties die de belangen van doelgroepen, vervoerswijzen/modaliteiten, regio’s en klimaat vertegenwoordigen en zich samen hard maken voor betere bereikbaarheid voor iedereen.

De organisaties zijn (in alfabetische volgorde):
Bartiméus Fonds, CNV, Coalitie van Deelauto-aanbieders, Comité Schone Lucht, Fietsersbond, FNV, HandicapNL, Ieder(in), Jonge Klimaatbeweging, KWF Kankerbestrijding, Landelijke Studentenvakbond, Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, Longfonds, MENSenSTRAAT, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Natuur & Milieu, Nederlandse Spoorwegen, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, OV-NL, ROVER, Stichting Steenbreek, Stichting Stimuland, Stichting voor Werkende Ouders, Studenten voor Morgen, Voetgangersbeweging Nederland, Voetgangers Vereniging Nederland, Wandelnet en Wij Staan Op!

De inhoud van het manifest voor bereikbaarheid is afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Lees meer over dit initiatief op www.samenverkleinenwedeafstand.nl.

Deel dit bericht