Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun beperking, krijgen dankzij een wetswijziging vanaf april dezelfde studietoeslag. De wetswijziging is een verbetering. Toch denken wij dat het geld niet bij de studenten terecht komt, zolang gemeenten de wet blijven uitvoeren. Ieder(in) pleit daarom voor een centrale uitvoering bij DUO. Morgen (23 februari 2022) debatteert de Tweede Kamer over de Individuele Studietoeslag.

Vindbaarheid van de Individuele Studietoeslag

Studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie vanwege hun beperking, krijgen vanaf april dezelfde studietoeslag. Dankzij een wetswijziging krijgen alle studenten hetzelfde bedrag op basis van leeftijd. De wetswijziging is een verbetering. Toch denken wij dat het geld niet bij de studenten terecht komt, zolang gemeenten de wet blijven uitvoeren. Studenten verwachten financiële ondersteuning van DUO, niet bij de gemeente.

141 miljoen niet besteed aan studenten met een beperking

De afgelopen vijf jaar is 141 miljoen euro niet besteed aan studenten met een beperking. Het is onduidelijk wat er met dit geld is gebeurd. Wij voorzien dat er met de decentrale uitvoering van de wet weer veel geld blijft liggen dat bestemd is voor de studenten, omdat het domweg niet vindbaar is. Dit doet afbreuk aan de gewenste gelijkwaardige positie ten opzichte van andere studenten zonder beperking én zet mensen dus op achterstand tijdens studie en daarmee de toekomst op de arbeidsmarkt.

Het zou dus veel logischer zijn en meer voor de hand liggen om de wet centraal te beleggen bij DUO. Dit zou de uitvoerbaarheid ten goede komen en het is beter te controleren wat er met het geld gebeurt.

141 miljoen euro niet besteed aan studenten met een beperking – Iederin

Peiling bij studenten met een beperking

Studenten gaven tijdens een meedenksessie aan dat de studietoeslag bij de gemeente nog steeds moeilijk te vinden is, en dat de aanvraagprocedure ontoegankelijk is. Student Erik zei: “Mijn gemeente kende de studietoeslag niet.” En voor Fleur, een studente met een visuele beperking, was de communicatie van de gemeente over de studietoeslag niet toegankelijk, omdat de gemeente papieren brieven stuurde.

Bedrag moet omhoog

Een ander punt dat wij anders willen is het te lage bedrag. Het bedrag van de toeslag is nu niet eerlijk vergeleken met wat studenten zonder beperking verdienen. De gemiddelde 18-jarige verdient namelijk met een bijbaan zo’n 345 euro per maand. Volgens de nieuwe richtlijn krijgen 18-jarige studenten met een beperking 150 euro per maand.

Studenten met een beperking moeten om hun studie te financieren méér lenen dan hun medestudenten zonder handicap. De te lage financiële ondersteuning van studenten met een beperking werkt zo kansenongelijkheid in de hand. Het bedrag moet daarom omhoog van 150 euro naar 300 euro per maand.

Studietoeslag gehalveerd

In de afgelopen jaren zijn gemeenten vrij geweest de regels van de Individuele Studietoeslag uit te voeren naar eigen inzicht. Wij hebben onderzocht wat elke gemeente in Nederland uitkeert aan studenten en hoeveel. 156 Gemeenten keren aan 18-jarige studenten met een beperking meer dan 150 euro per maand uit. Soms is dat een paar euro meer, maar in 46 gemeenten wordt op dit moment 300 euro of meer uitgekeerd aan studenten van 18 jaar.

Vanaf april veranderen met het invoeren van de wet de regels. Studenten die in hun gemeente meer kregen dan 150 euro per maand, gaan er dan op achteruit. Voor sommige studenten wordt de studietoeslag zelfs gehalveerd. Deze verslechtering van de financiële positie van studenten met een beperking, betekent een stap terug als het gaat om kansengelijkheid in het onderwijs.

Deel dit bericht