Probeert u bij uw gemeente aandacht te krijgen voor de woonproblemen van mensen met een beperking, maar krijgt u geen gehoor of wordt u niet serieus genomen? Heeft u zelf onvoldoende zicht op de aard en omvang van deze problemen? Maak (gratis) gebruik onze Sneltest Goed wonen.
illustr

Met de Sneltest Goed wonen kunt u op een redelijk eenvoudige manier ervaringen en knelpunten in het wonen binnen uw gemeente of regio in kaart brengen. Het Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven (PGE) heeft de Sneltest Goed Wonen al ingezet. Samen met de KBO Eindhoven heeft het platform mensen in de regio Eindhoven opgeroepen om de sneltest in te vullen. 385 mensen hebben de digitale vragenlijst ingevuld.

De antwoorden resulteren in een uitgebreide rapportage met de belangrijkste knelpunten in het wonen. Voor Eindhoven zijn dat de informatievoorziening over woningaanpassingen en het verbeteren van je woonsituatie, brandveiligheid en betaalbaarheid. Het platform gaat deze punten nu bij de lokale beleidsmakers aankaarten.

Hoe werkt de sneltest?

De Sneltest Goed wonen is een digitale vragenlijst met 29 vragen. De vragen gaan over keuzevrijheid in het wonen, over toegankelijkheid en bruikbaarheid van woningen, over de sociale aspecten van het wonen en over de informatievoorziening.

Als minimaal 50 mensen de vragenlijst hebben ingevuld, kan er een rapportage uitgedraaid worden. U hoeft dat niet zelf te doen. Wij sturen u de rapportage toe. Een rapportage bevat overzichtelijke tabellen met cijfers (percentages) en beschrijft daarbij de belangrijkste conclusies.

Bij een hoger aantal deelnemers, zoals in Eindhoven, kunnen de resultaten gesplitst worden naar specifieke groepen, zoals mensen met verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking of een psychische aandoening.

Waarom een sneltest?

Beleid over wonen wordt vooral op lokaal of regionaal niveau vastgesteld en uitgevoerd. Daarom is het belangrijk om knelpunten en wensen over wonen daar onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld bij de gemeente of de woningcorporatie. Belangenbehartigers die aandacht willen besteden aan wonen, en specifiek het steeds meer zelfstandig wonen, moeten weten wat er speelt onder hun achterban.

Aan de slag

Wilt u ook aan de slag met de sneltest of meer informatie? Stuur een mail naar Anneke van der Vlist, a.vandervlist@iederin.nl

De sneltest alvast bekijken kan hier

De Sneltest Goed wonen is onderdeel van het project, Goed wonen voor iedereen‚ van Ieder(in), het Landelijk Platform GGz en Patientenfederatie NPCF.

Deel dit bericht

Meer nieuws over