De Tweede Kamer vergadert op 30 juni over het woonbeleid. Ieder(in) roept samen met Per Saldo en de jongeren van JongPIT de Kamerleden op om heldere afspraken te maken over meer toegankelijke en passende woningen voor mensen met een beperking.

Programma voor aandachtsgroepen lost de woningnood niet op

Op dit moment is er een groot tekort aan toegankelijke woningen en passende woonvormen voor mensen met een beperking. Uit achterbanraadplegingen blijkt dat geschikt aanbod – vooral voor jongeren en gezinnen – ontbreekt. De minister heeft het programma ‘Een thuis voor iedereen’ gestart om de woonkansen voor zogenaamde aandachtsgroepen te verbeteren, maar dat is niet voldoende. In het programma staat bijvoorbeeld dat iedere gemeente verplicht is om een woonzorgvisie te maken. Maar in een woonzorgvisie kunnen mensen niet wonen. Er zullen jaren overheen gaan voordat zo’n visie passende woningen oplevert. Een andere maatregel is dat gemeenten moeten toegroeien naar 30% sociale woningen binnen hun gemeente. Maar er staat niet dat sociale huurwoningen toegankelijk gebouwd moeten worden, zodat ze geschikt zijn voor mensen met een beperking.

Vijf extra maatregelen nodig

Ieder(in), Per Saldo en de jongeren van JongPit roepen de Tweede Kamer in een brief op om zich sterk te maken voor inclusieve volkshuisvesting door 5 extra maatregelen te nemen:

  • Stel bij nieuwbouw eisen aan het percentage toegankelijke woningen.
  • Scherp de toegankelijkheidseisen in de bouwregelgeving aan.
  • Zorg ook voor toegankelijkheid bij flexwoningen, prefabwoningen en transformatie.
  • Ondersteun burgerinitiatieven voor woonvormen voor mensen met een beperking.
  • Betrek mensen met een beperking en hun vertegenwoordigende organisaties bij de uitwerking van de plannen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over