Verhoog het budget zodat meer programma's op de publieke omroep toegankelijk zijn voor mensen met een visuele beperking. Dat vragen wij aan de Tweede Kamer die maandag 29 november de begroting voor 2022 voor Media bespreekt. Samen met het Bartiméus Fonds en de Oogvereniging vraagt Ieder(in) om audiodescriptie, net zoals ondertiteling voor doven en slechthorenden, op te nemen in de Mediawet.

Meer audiodescriptie op televisie

Voor ruim 300.000 mensen met een visuele beperking is het audiovisuele media-aanbod nu nog onvoldoende toegankelijk. Hiervoor biedt audiodescriptie uitkomst. Audiodescriptie is een gesproken beschrijving van wat er op het scherm te zien is voor mensen met een visuele beperking. Op dit moment wordt er gemiddeld slechts een half uur audiodescriptie per week aangeboden op de publieke omroepen. Terwijl 95% van het audiovisuele media-aanbod van publieke omroepen al voorzien is van ondertiteling voor doven en slechthorenden. Iemand die blind of slechtziend is heeft hetzelfde recht op toegankelijk audiovisueel media-aanbod van publieke omroepen als iemand die doof of slechthorend is.

Verhoging van budget en verplichting van het aanbod

Om meer programma’s van audiodescriptie te voorzien is meer budget nodig. Daarnaast is het belangrijk dat er een vast percentage in de Mediawet komt van programma’s met audiodescriptie. Wanneer dit geregeld is kunnen veel meer mensen genieten van het televisie aanbod.

Lees hieronder de brief van Ieder(in), Bartiméus Fonds en de Oogvereniging het aan de Tweede Kamer.

Meer informatie

Wat is audiodescriptie?

Gezamenlijke position paper van belangenorganisaties en kennis- en expertise organisaties uit 2020

Deel dit bericht