Op dinsdag 4 maart heeft Gert Rebergen een interview gegeven in het Radio 1 programma EenVandaag over het stemmen van mensen met een verstandelijke beperking. Aanleiding voor het interview is de noodkreet van een moeder van een zoon met een zware meervoudige beperking. Zij mag niet bij volmacht voor haar zoon stemmen, omdat hij in een andere gemeente woont. Bij gemeenteraadsverkiezingen moeten beiden namelijk in dezelfde gemeente wonen.
illustratief: vrouw met verstandelijke beperking zit achter een computer

Gert Rebergen vindt dat het een maatschappelijke plicht is om het stemmen voor mensen met een (verstandelijke) beperking te vergemakkelijken. Voor mensen met een licht verstandelijke beperking zou stemmen gemakkelijker kunnen door het benoemen van een beëdigd stembegeleider, bijvoorbeeld de voorzitter van het stembureau. Deze begeleider kan hulp in het stemhokje bieden aan mensen die niet of slecht kunnen lezen en schrijven. Ieder(in) en haar voorganger Platform VG, pleiten al jaren voor het instellen van een beëdigd stembegeleider. Tot nu toe helaas zonder resultaat.

Mensen met een zware, meervoudige beperking mogen iemand volmacht geven om te stemmen. Gert Rebergen pleit ervoor dat bij gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt moet worden die mogelijk maakt dat de gemachtigde kan stemmen in dezelfde gemeente als de persoon met de beperking die de machtiging afgeeft.

Klik hier voor het radiofragment

Meer over Toegankelijkheid

Deel dit bericht

Meer nieuws over