Maak vaart met inclusief onderwijs! Dat schrijft Ieder(in) aan de Kamercommissie voor onderwijs, voorafgaand aan het debat over passend en inclusief onderwijs dat morgen plaatsvindt.
Illustratie: Jongen in een rolstoel tijdens een gymles

Geen pas op de plaats

Minister Wiersma van onderwijs heeft onlangs aangegeven dat inclusief onderwijs de norm gaat worden in Nederland. De hartenkreet aan de Kamercommissie is mede bedoeld om de minister te steunen en ook de ‘neuzen’ in de commissie de goede kant op te krijgen.

Het risico bestaat namelijk dat de Kamer pas op de plaats gaat maken, vanwege de problemen met passend onderwijs. Zowel ouders als leraren voelen zich daarin vaak alleen staan. Want het regelen van begeleiding, ondersteuning of zorg verloopt traag en bureaucratisch. Een simpele vraag om hulp of aanpassing groeit dan uit tot een probleem, waardoor doorverwijzing naar gespecialiseerd onderwijs volgt of uitval dreigt. Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs neemt hierdoor toe en het regulier onderwijs sluit steeds meer kinderen buiten.

Inclusief onderwijs brengt goede ondersteuning voor alle kinderen dichterbij

Heel nadrukkelijk wijzen we de commissie erop dat inclusief onderwijs juist voor dit probleem een oplossing biedt. Regulier en gespecialiseerd onderwijs zijn binnen inclusief onderwijs niet langer van elkaar gescheiden zoals nu, maar kennis en ervaring uit beide werelden wordt gecombineerd. Zorg en ondersteuning zijn vanzelfsprekend in de klas aanwezig, voor iedere leerling. De school wordt zo een plek waar ieder kind zich naar eigen vermogen kan ontwikkelen.

Om dit te laten slagen, is wel nodig dat er duurzaam wordt geïnvesteerd in goed toegankelijke zorg en ondersteuning op iedere school. En we vragen de commissie om daar bij de minister op aan te dringen.

Verder is het belangrijk dat inclusie, non-discriminatie en het recht op ontwikkeling als nieuwe normen worden vastgelegd in onderwijswetgeving, in lijn met het VN-verdrag Handicap. Zo wordt voorkomen dat leerlingen in de ene regio wel inclusief onderwijs krijgen en in de andere regio niet.

Scholen bewijzen nu al dat het kan

Om te laten zien dat inclusief onderwijs heel goed mogelijk is, hebben we de commissieleden ook een uitgebreid document gestuurd met goede voorbeelden. Want er zijn al veel scholen die er gewoon mee begonnen zijn en bewijzen dat het kan. Dit document kan je hieronder downloaden.

Brief met 17 partijen

Ieder(in) heeft ook een gezamenlijke brief aan de commissie gestuurd met 16 leerling-, ouder- en kinderrechtenorganisaties. Daarin wordt meer in detail ingegaan op de problemen die nu spelen in het passend onderwijs en die verholpen moeten worden om te komen tot inclusief onderwijs. De brief kun je hieronder downloaden.

Deel dit bericht