Voor veel mensen in Nederland is de woningmarkt niet toegankelijk. En dat geldt zeker voor mensen met een beperking of chronische ziekte die op zoek zijn naar een toegankelijke en betaalbare woning. Daarom vragen wij aan de Tweede Kamer de woonbegroting, waarover op 15 november wordt gedebatteerd, aan te passen, zodat het realiseren van betaalbare, toegankelijke woningen en woonvormen met zorg, mogelijk wordt.

Afschaffen verhuurdersheffing

Veel mensen met een beperking zijn aangewezen op een huurwoning in de sociale sector. Omdat woningcorporaties de verplichte verhuurdersheffing (in 2022: 1,5 miljard) afdragen hebben zij te weinig middelen om bijvoorbeeld de toegankelijkheid van bestaande woningen en wooncomplexen te verbeteren en toegankelijke woningen te bouwen.

  • Daarom vragen wij de verhuurderheffing af te schaffen en met het geld dat daardoor vrijkomt de duurzaamheid en toegankelijkheid van bestaande woningen te verbeteren en nieuwe sociale huurwoningen te bouwen, ook voor mensen met een beperking.

Verhoging minimumloon en verlaging van de lasten

Uit onderzoek blijkt dat de financiële positie van veel huurders niet goed is en dat zij een huur van 400 euro nauwelijks kunnen betalen. De actuele dreiging van hoge energielasten maakt dit probleem alleen maar groter. Wij vinden structureel hogere inkomsten en lagere woonlasten voor deze groep noodzakelijk.

  • Daarom vragen wij om een significante verhoging van het minimumloon en de bijstand en een verhoging van de huurtoeslag.

Maak nieuwbouw toegankelijk en betaalbaar

Ook bij nieuwbouw wordt er nog onvoldoende rekening gehouden met toegankelijkheid en betaalbaarheid.

  • Daarom vragen wij om meer eisen te verbinden aan overheidsinvesteringen in woningbouw. Zorg dat bij nieuwbouwprojecten minimaal 30 sociale huurwoningen gebouwd worden en voldoende (rolstoel)toegankelijke woningen.

Wonen is een mensenrecht

Het debat over de woonbegroting gaat over een belangrijk mensenrecht: namelijk het recht op wonen en het gelijke recht op wonen voor mensen met een handicap om te wonen in de samenleving. Ieder(in) vindt dat er door de overheid meer moet worden gedaan om aan dit recht tegemoet te komen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over