Na het goede nieuws dat staatssecretaris Van Ark (SZW) het plan heeft ingetrokken om mensen met een arbeidsbeperking minder dan het minimumloon te betalen, wil de brede coalitie voor mensen met een arbeidsbeperking snel aan tafel met de staatssecretaris. FNV, LCR, Wij Staan Op!, Cedris, CNV, VCP en Ieder(in) willen in gesprek over het verbeteren van de kansen op werk voor mensen met een arbeidsbeperking.

Eind juni schoven de zeven maatschappelijke organisaties aan tafel bij de staatssecretaris met het dringende verzoek het regeerakkoord open te breken en loondispensatie van tafel te halen. Volgens hen lag de oplossing voor het probleem dat mensen met een arbeidsbeperking moeilijk aan het werk komen en blijven, niet in een regeling waardoor zij onder het wettelijk minimum gaan verdienen. Het CPB berekende bovendien dat loondispensatie niet tot extra banen leidt. Het kabinetsplan stuitte op veel maatschappelijke weerstand. Zo werd een petitie van Wij Staan Op! tegen de maatregel bijna 90.000 keer getekend.

‚ Wij willen een regeling die uitgaat van volwaardig werknemerschap, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen werknemers met en zonder beperking. Daarvoor was het openbreken van het regeerakkoord nodig. Nu dit is gebeurd, gaan we graag weer met staatssecretaris Van Ark in gesprek over échte oplossingen. Met een paar eenvoudige aanpassingen kan de huidige loonkostensubsidieregeling voldoen aan de behoeften van werkgevers en werknemers. Daarnaast zijn er aanvullende maatregelen nodig om de Participatiewet beter te laten functioneren. We zien de uitnodiging van de staatsecretaris daarom graag tegemoet,‚ aldus FNV, LCR, Wij Staan Op!, Cedris, CNV, VCP en Ieder(in).

De organisaties stuurden gisteren al acht uitgangspunten waaraan een alternatief voor loondispensatie moet voldoen naar de Tweede Kamer. Staatssecretaris Van Ark legde vandaag in een Kamerbrief uit waarom ze afziet van het invoeren van loondispensatie in de Participatiewet.

Deel dit bericht

Meer nieuws over