Voor 14.000 mensen is het overgangsrecht van de Wet langdurige zorg (Wlz) van toepassing. Deze groep mensen, de, Wlz-indiceerbaren‚, wordt tussen nu en 1 juni 2016 opnieuw geïndiceerd door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Naar verwachting moet 20 tot 30% van deze mensen gebruik maken van een vangnetregeling voor toereikende zorg, terwijl een structurele maatwerkoplossing noodzakelijk is.

Voor circa 70 tot 80% van de Wlz-indiceerbaren stelt het CIZ vast op welk zorgprofiel de zorg en/of het pgb vanaf 2017 gebaseerd wordt. De verwachting is dat ook ongeveer 70 tot 80% van de mensen die na herindicatie definitief tot de Wlz wordt toegelaten, de vangnetregeling niet nodig heeft voor toereikende zorg. Zij hebben voldoende aan hun zzp/zorgprofiel, eventueel gecombineerd met de regeling Extra Kosten Thuis. De anderen moeten wél gebruik maken van de vangnetregeling.

Van voorlopige oplossing naar maatwerkoplossing

De vangnetregeling maakt voorlopig een einde aan de onzekerheid voor de groep Wlz-indiceerbaren die op dit moment worden geherïndiceerd en geen zicht hadden op voldoende zorg vanaf 2017. Dat is goed nieuws, maar een structurele maatwerkoplossing is nog steeds noodzakelijk. Daarom blijven de cliëntenorganisaties hier aandacht voor vragen.

Hoe ziet de vangnetregeling eruit?

Het zorgprofiel dat in de indicatie staat, kan anders uitpakken dan de huidige indicatie in functies en klassen. De mensen die het betreft hoeven zich hierover voorlopig geen zorgen te maken. Er is een garantie dat de hoeveelheid zorg of het pgb in 2017 en 2018 minimaal hetzelfde blijft als nu. Daarvoor kunt u gebruik maken van twee regelingen:

  • De regeling Extra Kosten Thuis. Dit is een verhoging van het pgb of de zorg met maximaal 25%. Dit is een algemene regeling in de Wlz, bedoeld om Wlz-zorg thuis mogelijk te maken voor specifieke groepen, bijvoorbeeld voor jeugd onder de 23 jaar en volwassenen thuis met opgroeiende kinderen.
  • De overgangsregeling voor Wlz-indiceerbaren. Dit is een tijdelijke regeling voor mensen die nu vallen onder de Regeling Wlz-indiceerbaren en die na de herindicatie van het CIZ toegang houden tot de Wlz. Op grond van deze regeling kan de zorgaanbieder en/of het zorgkantoor iemand in 2017 en 2018 dezelfde zorg en hetzelfde budget toekennen als in 2015/2016. Dit gebeurt als het zorgprofiel te weinig ruimte biedt en als de regeling Extra Kosten Thuis niet mogelijk of niet voldoende is. De zorgaanbieder of het zorgkantoor bespreekt de invulling van de zorg of de hoogte van uw budget in de loop van 2016 met de zorgvrager of zijn of haar familie.

Vragen en advies

Heeft u vragen over de uitvoering van de vangnetregeling of over het stellen van de indicatie door het CIZ? Neem dan contact op met het Juiste Loket: 030-7897878, meldpunt@juisteloket.nl.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over