Het sociaal domein moet topprioriteit zijn van het volgende kabinet. Maak het sterker en menselijker. Die oproep doen 46 landelijke en lokale organisaties waaronder Ieder(in), Patientenfederatie Nederland, MantelzorgNL, Per Saldo, LFB, Wij staan op!, LOC, LSR, Landelijke Cliëntenraad, Coalitie voor Inclusie en Vereniging Inclusie NL in een manifest aan de politieke partijen.
Illustratief: Een rood potlood kleurt een vakje in. Hier staat een smiley naast.

De ondersteuning van mensen met een ondersteuningsvraag bij zorg, participatie, wonen, school, mobiliteit, werk of zinvolle dagbesteding staat onder grote druk. De afgelopen jaren stapelden de rapporten en zwartboeken over problemen zich op. Het aantal rechtszaken over ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is enorm toegenomen, waarbij in 40 procent van de zaken over de Wmo de burger in het gelijk wordt gesteld door de rechter.

Onenigheid over geld voert de boventoon, mensen worden vergeten

De problemen laten zich samenvatten als gebrekkige toegang tot ondersteuning, het niet centraal stellen van de hulpvrager, het ontnemen van keuzevrijheid, achteruitgang in de rechtspositie van burgers en onvoldoende plek voor inspraak en tegenmacht.
Ondertussen duurt de onenigheid over geld tussen Rijksoverheid en lokale overheden voort. Hierdoor krijgen mensen niet de ondersteuning die ze nodig hebben. En ondervinden zij grote hinder van wetten en domeinen die niet of onvoldoende op elkaar aansluiten.

Maak een einde aan het overvragen en overbelasten van mensen

Doorgaan op deze weg leidt tot verdergaande uitputting en overbelasting van mensen met een beperking en mantelzorgers, escalatie van problematiek van mensen met een ondersteuningsvraag en daardoor ook hogere kosten voor deze mensen én de maatschappij.

Met het manifest vragen we onder meer:

  • Maak een einde aan de strijd tussen de rijksoverheid en de gemeenten over geld. Want mensen betalen de rekening van tekorten, bezuinigingen en doorgeslagen efficiency denken. Laat mensen niet langer het slachtoffer worden van de ruzie tussen twee overheidslagen.
  • Werk vanuit vertrouwen bij de ondersteuning van mensen met een ondersteuningsvraag en pas wet- en regelgeving daarop aan. Ongeacht om welk type ondersteuning het gaat: bij werk, school, wonen, mobiliteit, jeugdhulp, zorg of participatie.
  • Stel de ondersteuningsvraag van mensen centraal en voer een onafhankelijke beoordeling van de vraag in (oftewel een onafhankelijke indicatiestelling). Zo wordt de beoordeling en aangeboden ondersteuning niet bepaald door het beschikbare budget en/of het beschikbare aanbod van ondersteuning.

Het manifest wordt verder ondersteund door: 

Dwarslaesie Organisatie Nederland, Gehandicaptenplatform Venray, MEE NL, Mi ta stimabo, Naar-Keuze, Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, Nationale Vereniging voor lupus, APS, sclerodermie en MCTD, Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting, Neurofibromatose Vereniging Nederland, Onbeperkt Amersfoort, Oogvereniging, Patiëntenvereniging ADCA/Ataxie Vereniging Nederland, Patiëntenvereniging Complex Regionaal Pijn Syndroom, Patiënten Vereniging voor Neuromodulatie, Platform Gehandicaptenbeleid Castricum, Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken Hilversum, Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken Waddinxveen en Zuidplas, Platform Gehandicapten Leiden, Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg, Platform Gehandicapten Valkenswaard, Platform VG Regio Midden- en West-Brabant, Reumapatiëntenvereniging Utrecht en omstreken, Sien, Shwachman Syndroom Support Holland, Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, Stichting Adviesraad Sociaal Domein Houten, Stichting Gehandicaptenraad Westervoort, Stichting Maatjeswerk Autisme, Stichting Samen Onbeperkt Maastricht, Transvisie, Vereniging van Rugpatiënten Overijssel, Vereniging Ziekte van Hirschsprung, Contactgroep Marfan Nederland, Zorgbelang Nederland

Het manifest Maak het sociaal domein topprioriteit van een nieuw kabinet is hieronder te downloaden.

Deel dit bericht