Dinsdag 9 mei jl. heeft de vaste commissie VWS van de Tweede Kamer ons manifest ‘Meer geld voor patiënten-, gehandicapten- en cliëntenorganisaties’ ontvangen. Ieder(in), Patiëntenfederatie en MIND vragen met het manifest aandacht voor de financiële nood van organisaties die opkomen voor mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische kwetsbaarheid en hun naasten. Veel organisaties staan op omvallen, vallen zelfs om of kunnen maar net het hoofd boven water houden.

Behoefte aan inbreng PG-organisaties is groot

De zorg in Nederland kan niet zonder de inbreng van landelijke, regionale en lokale PG-organisaties. Ministeries, gemeenten en maatschappelijke organisaties weten dit. Beleid en de zorg zelf worden écht beter als mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische kwetsbaarheid hierbij betrokken worden. Deze mensen en hun naasten willen niets liever dan bijdragen aan zorg en ondersteuning die nodig is en die werkt. Dat kan alleen met organisaties die op een fatsoenlijke manier in staat worden gesteld om dit belangrijke werk te kunnen doen.

20 miljoen euro extra

Het ministerie heeft recent het voorstel voor een nieuw subsidiekader voor PG-organisaties bekend gemaakt. In samenwerking met onze lidorganisaties heeft Ieder(in) in de internetconsultatie voorstellen gedaan voor een beter subsidiekader. In onze reactie vragen we aandacht voor ruimere financiële middelen. Het totaal beschikbare bedrag voor subsidie gaat in het voorstel van VWS omhoog, maar het is slechts de helft van het bedrag dat nodig is. Met ons manifest roepen wij de Tweede Kamer op om 20 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor de financiering van landelijke, regionale én lokale PG-organisaties.

Download hieronder het manifest ‘Meer geld voor patiënten-, cliënten- en gehandicaptenorganisaties’

Deel dit bericht

Meer nieuws over