Op 7 februari heeft het aanjaagteam Politieke Ambtdragers met een beperking het manifest Toegankelijke Politiek aangeboden aan Kiki Hagen, voorzitter van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Met dit manifest worden met name politieke partijen opgeroepen meer te doen om mensen met een beperking te betrekken en een actieve rol te geven in de politiek.
Illustratie: microfoon in de Tweede Kamer

Breed gedragen

Het manifest is ondertekend door een groot aantal politieke partijen en belangenorganisaties, waaronder Ieder(in). Want net als de andere ondertekenaars vinden ook wij dat als mensen met een beperking actief willen worden in de politiek of openbaar bestuur, zij daarvoor meer kansen moeten krijgen.

Scheve verhoudingen

De drempel voor mensen met een beperking om politiek actief te worden is vaak hoog. Ongeveer 10 tot 15% van de burgers in Nederland is op een of ander manier politiek actief. Daarvan heeft nog geen 0,5% een functionele beperking. En dat is veel te weinig. Een deel van de oplossing hiervoor ligt bij de mensen zelf, maar ook politieke partijen kunnen dus meer doen om mensen met een beperking te betrekken.

Politieke partijen zijn aan zet

Bij de overhandiging waren veel Tweede Kamerleden aanwezig. Die interesse en betrokkenheid is van groot belang, want ‘een centrale rol in meer politieke participatie door mensen met een beperking ligt bij politieke partijen’, zo is te lezen in het manifest. ‘Zij staan immers vooraan als het gaat om deelname aan de volksvertegenwoordiging of bestuurlijke functies. Politieke partijen zijn aan zet: zij kunnen doelgericht mensen met een beperking benaderen en stimuleren om politiek actief te worden.’

Aanjaagteam ondersteunt mensen met een beperking met politieke ambities

Burgemeester Marleen Sanderse, lid van het Aanjaagteam, vertelde met hoeveel plezier zij haar rol in het Aanjaagteam vervult, omdat ze graag het vuurtje aan wil wakkeren in mensen die politieke ambities hebben. ‘En tegelijkertijd zijn wij als Aanjaagteam er om aandacht te vragen voor de barrières die er soms zijn voor mensen met een beperking om mee te doen in de politiek.’

Meepraten, vragen stellen en samen verder komen

Vind jij dit onderwerp ook belangrijk, meld je dan (gratis) aan op www.onbeperktindepolitiek.nl om mee te praten, vragen te stellen en elkaar verder te helpen. 

Lees hieronder het manifest 

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over