Mensen halen veel voldoening uit burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk maar vooral mantelzorgers ervaren ook de nodige knelpunten. Dit blijkt uit de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten - Goed voor elkaar? Verder zijn mensen ook bevraagd over hun ervaringen met de gemeente. Het gesprek met de gemeente over ondersteuning verloopt volgens veel deelnemers nog niet naar wens.

Gemeenten leggen bij het bieden van ondersteuning meer dan voorheen de nadruk op het inschakelen van mantelzorgers en het eigen netwerk. De gezamenlijke cliëntenorganisaties hebben via deze digitale raadpleging onderzocht hoe het staat met de hulp die mensen aan anderen bieden.

Aan de raadpleging hebben ruim tienduizend mensen meegedaan. Ongeveer de helft heeft in het afgelopen jaar aan burenhulp gedaan of vrijwilligerswerk verricht. Ruim veertig procent is mantelzorger.

Aanbevelingen

Een ruime meerderheid van de mensen die burenhulp, mantelzorg of vrijwilligerswerk verrichten, beleeft daar voldoening en plezier aan. Wel geeft zestig procent van de mantelzorgers en vrijwilligers aan dat er onvoldoende mensen zijn om hun taken mee te delen. En bijna veertig procent van de mantelzorgers ervaart gezondheidsklachten door het mantelzorgen. Verder zegt een derde van de mantelzorgers dat de afstemming met de professionele hulp niet naar wens verloopt.

De cliëntenorganisaties hebben op basis van de resultaten een factsheet op gesteld met aanbevelingen voor gemeenten. Daarin pleiten ze bijvoorbeeld voor het verbeteren van mantelzorgondersteuning en respijtzorg. De factsheet kunt u hieronder downloaden.

Het gesprek met de gemeente

1600 deelnemers aan de raadpleging hebben het afgelopen jaar een gesprek gehad met de gemeente over ondersteuning vanuit de Wmo. Veel van deze mensen zijn over het contact met de gemeente niet tevreden.

36% is ontevreden over de deskundigheid van degenen die namens de gemeente het gesprek voert. 41% is van mening dat de uitkomst uitgaat van onrealistische (extra) ondersteuning vanuit het eigen netwerk. 57% wist niet dat er gebruik gemaakt kan worden van onafhankelijke cliëntondersteuning. Verder vinden veel deelnemers ook dat de informatievoorziening over procedures en eigen betalingen onvoldoende is geweest. De cliëntenorganisaties doen daarom ook veel aanbevelingen voor het verbeteren van de informatievoorziening.

Deelnemende organisaties

De raadpleging is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI). Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LP GGz, Mezzo, Oogvereniging, ouderenorganisaties PCOB, Unie KBO, NOOM, NVOG, patiëntenfederatie NPCF, Per Saldo en Zorgbelang Nederland.

Zie ook www.aandachtvooriedereen.nl

Download hieronder de factsheet met uitkomsten en aanbevelingen.

Terug naar Home

Downloads:

826_factsheet_Goed_voor_elkaar_AVI_november_2015.pdf – PDF (281 KB)
827_factsheet_Goed_voor_elkaar_AVI_november_2015.docx – docx (137 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over