Directie

Illya Soffer, directeur – i.soffer@iederin.nl
Bas Duym, hoofd interne zaken – b.duym@iederin.nl

Staf

Thomas Ronnes, public affairs-adviseur – t.ronnes@iederin.nl
Dagmar Heijsteeg, pers/PR adviseur – d.heijsteeg@iederin.nl
Maarten de Gouw, adviseur netwerk en vereniging – m.degouw@iederin.nl

Bedrijfsvoering

Personeel en organisatie

Marian Keus, hr-adviseur – m.keus@iederin.nl

Projectbureau

Maarten Gjaltema, hoofd projectbureau – m.gjaltema@iederin.nl
Klaske Bos, projectleider – k.bos@iederin.nl

Financiën

Aernout Kruijswijk, controller – a.kruijswijk@iederin.nl
Steve Sabandar, administrateur – s.sabandar@iederin.nl

Secretariaat

Pien Haruna, directiesecretaresse – p.haruna@iederin.nl
Diane van Boggelen, projectassistent – d.vanboggelen@iederin.nl
Dini Zeggelaar, projectassistent – d.zeggelaar@iederin.nl

Receptie

Wendy Kuiper, receptionist – w.kuiper@iederin.nl

Juridische zaken en meldpunt

Gerdien Buesink, juridisch adviseur – g.buesink@iederin.nl
Jacqueline van Haaster, medewerker front-backoffice – j.vanhaaster@iederin.nl
Liesbeth Moret, coördinator en juridisch adviseur – l.moret@iederin.nl
Petra Stassar, medewerker front-backoffice – p.stassar@iederin.nl

Beleid

Team- en programmamangers

Marcel van Bockel – m.vanbockel@iederin.nl
Marijke Hempenius – m.hempenius@iederin.nl

Beleidsmedewerkers

Joris Barendrecht, werk – j.barendrecht@iederin.nl
Marion van Beek, arbeidsparticipatie – m.vanbeek@iederin.nl
Martin Boerjan, mobiliteit en bestaanszekerheid – m.boerjan@iederin.nl
Wouter Bolier, toegankelijkheid, Week van de Toegankelijkheid – w.bolier@iederin.nl
Thijs Hardick, toegankelijkheid, mobiliteit, VN-verdrag Handicap – t.hardick@iederin.nl
Ginette Klein – g.klein@iederin.nl
Xan Koster, VN-verdrag Handicap – x.koster@iederin.nl
Theo Maas, zorg en ondersteuning, lokale inclusie – t.maas@iederin.nl
Lotte van der Meer, langdurige zorg, SamenSterkdag – l.vandermeer@iederin.nl
Vera Meewis, onderwijs (primair en voortgezet) – v.meewis@iederin.nl
Claartje Sadée, digitale toegankelijkheid en wonen – c.sadee@iederin.nl
Marjolein Schipper, langdurige zorg – m.schipper@iederin.nl
Shannah Spoelstra, zorg en ondersteuning – s.spoelstra@iederin.nl
Daniël Toebes, werk – d.toebes@iederin.nl
Saskia Visser, zorg en ondersteuning, Wmo, stapeling zorgkosten – s.visser@iederin.nl
Lydia Vlagsma, onderwijs (mbo, hbo, wo), VN-verdrag handicap – l.vlagsma@iederin.nl
Ina Vijzelman, jeugd, toekomstagenda gehandicaptenzorg – i.vijzelman@iederin.nl
Anneke van der Vlist, wonen, panelonderzoek – a.vandervlist@iederin.nl

Communicatie

Marije Hagendoorn, senior communicatieadviseur – m.hagendoorn@iederin.nl
Dagmar Heijsteeg, pers/PR-adviseur – d.heijsteeg@iederin.nl
Muel Hekman, communicatiemedewerker – m.hekman@iederin.nl
Margreet Jonge Poerink, communicatieadviseur – m.jongepoerink@iederin.nl
Stan van Kesteren, communicatieadviseur – s.vankesteren@iederin.nl
Bonnie Pieterse, communicatieadviseur – b.pieterse@iederin.nl
Magreet Schijvens, senior communicatieadviseur – m.schijvens@iederin.nl
Rolf Smid, senior communicatieadviseur – r.smid@iederin.nl
Goele Vandenberghe, communicatieadviseur – g.vandenberghe@iederin.nl