De Nederlandse Bank (DNB) onderzoekt regelmatig de bereikbaarheid en toegankelijkheid van betaalfaciliteiten. DNB doet dat in nauwe samenwerking met branche- en belangenorganisaties, waaronder de CG-Raad en de Oogvereniging.

DNB ziet erop toe dat het betalingsverkeer voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is. Voor een nieuw onderzoek zoekt DNB de medewerking van mensen met een beperking.

In het bijzonder is DNB geïnteresseerd in de antwoorden van mensen die binnen de onderstaande doelgroepen vallen:

Mensen die

  1. slecht ter been zijn (gebruik maken van stok/rollator/scootmobiel)
  2. rolstoelgebonden zijn
  3. een beperkte handfunctie hebben
  4. slechthorend zijn (met gehoorapparaat gecorrigeerd)
  5. doof of zeer slechthorend zijn
  6. een visuele beperking hebben (maar met hulpmiddelen als loep en vergroting enig zicht)
  7. blind zijn of visueel beperkt met geen of weinig rest-visus
  8. 65 jaar en ouder zijn.

U hoeft voor dit onderzoek niet aan te geven hoeveel geld u hebt uitgegeven en wat u hebt gekocht. DNB is alleen benieuwd naar welke betaalmiddelen u hebt gebruikt.

Aan het onderzoek meewerken

Als u binnen een of meerdere van de beschreven doelgroepen valt en wilt meewerken aan het onderzoek, kunt u contact opnemen met Simone Snakenborg of Thanassis Vassiliadis van Keala Research.

Telefoonnummer: 076-548 20 00
E-mail: onderzoek.dnb@keala.nl

Keala Research wil graag de onderstaande gegevens van u weten:
Aanhef + voor- en achternaam
Tot welke doelgroep u behoort
Telefoonnummer
E-mailadres (indien u hierover beschikt)
Of u in staat bent een online vragenlijst in te vullen of dat u gebeld wilt worden.
Het onderzoek
De interviews voor het onderzoek zullen plaatsvinden tussen woensdag 13 februari en vrijdag 8 maart 2013. Afhankelijk van uw voorkeur, ontvangt u per e-mail een uitnodiging om online deel te nemen aan het onderzoek of zal een medewerker van Keala Research telefonisch contact met u opnemen. Het interview duurt, afhankelijk van uw antwoorden, ongeveer 10 minuten.

Wet op de privacy

Zowel DNB als het onderzoeksbureau zullen alle gegevens strikt vertrouwelijk behandelen. Geen enkele andere instantie heeft toegang tot de persoonsgegevens en uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Dit in het kader van de wet op de privacy die in Europa geldt.

Meer over Geldzaken

Deel dit bericht

Meer nieuws over