Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs en Stichting Onderwijsgeschillen organiseren op 28 januari een extra WMS-congres. Dit in verband met de eerdere enorme belangstelling voor het jaarlijkse WMS-congres, Medezeggenschap en passend onderwijs - van afstemming naar instemming.

De opzet van dit extra WMS-congres is wat kleinschaliger dan het jaarlijkse congres. Na een plenaire opening volgen drie ronden workshops. In totaal zijn er 18 verschillende workshops waaruit kan worden gekozen. De workshops van het afgelopen WMS-congres waar veel belangstelling voor was, worden herhaald. Daarnaast is er een aantal nieuwe workshops. Het aanbod staat vooral in het teken van passend onderwijs en sluit aan bij vraagstukken waar de deelnemers binnen de school, (G)MR en/of OPR mee te maken hebben.

Voorbereidingen passend onderwijs

Invoering van passend onderwijs is in schooljaar 2014/2015. Dit schooljaar vinden op school- en op samenwerkingsverbandniveau al heel veel voorbereidingen plaats. Zoals het instellen van een ondersteuningsplanraad en het opstellen van een ondersteuningsplan voor het samenwerkingsverband. En het opstellen van een schoolondersteuningsprofiel voor elke school.

Voor wie?

Het congres vindt plaats in de Reehorst in Ede en is bestemd voor (G)MR-leden (personeel- ouder- en leerlinggeleding), OPR, bestuur en management (bevoegd gezag en directie), beleidsmakers en andere geïnteresseerden. Zie het programma en de workshopbeschrijvingen.

Inschrijven is noodzakelijk en kan uitsluitend individueel en online via www.deelnameregistratie.nl . Maak uw inschrijving definitief via de knop, ok+verzend‚ onderaan het overzicht in stap 5 en u ontvangt automatisch uw inschrijfbevestiging. De inschrijving staat open tot 23 januari.

Deel dit bericht

Meer nieuws over