De presentatie van de Nibud-cijfers over het afschaffen van compensatieregelingen heeft veel aandacht in de media gekregen. Daarnaast hebben ook politieke partijen op het rapport gereageerd.

Het NOS-journaal besteedde er de hele dag op radio en tv aandacht aan.
Het journaal van acht uur

Schrijvende pers

De Volkskrant bracht maandag een nieuwsverhaal op pagina 2. Met verderop in de krant uitgebreide interviews met chronisch zieken als onderdeel van de serie Armoede in Nederland. Ook hier kwam het wegvallen van de tegemoetkomingen uitgebreid ter sprake.

Radio

Ook veel radioprogramma’s gingen uitgebreid in op het onderwerp. Zoals het radio Vijf-programma Dichtbij Nederland.
Radio Dichtbij Nederland
(onderaan het bericht kunt u het fragment, Zwaar jaar chronisch zieken en gehandicapten, downloaden).

Politieke partijen

Ook politieke partijen reageerden. VVD en PvdA verwachten beide dat gemeenten nog het nodige reparatiewerk zouden gaan verrichten. De VNG zelf liet weten dat gemeenten hun best gaan doen maar zeker niet in staat zullen zijn om al het inkomensverlies op te vangen.

Het meest uitgebreid reageerde het CDA. Mona Keijzer, Wij delen de zorgen die door de CG-Raad en Platform-VG worden geuit. De gevolgen van de kabinetsmaatregelen voor de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten blijken nog veel groter te zijn dan waar we al bang voor waren. Als hier geen goede compensatie voor komt, loop je het risico dat deze mensen hun huis niet meer uit kunnen en op geen enkele manier meer kunnen meedoen in de samenleving.
De CDA-reactie

Internet

Verder werd op vele sites aandacht besteed aan het Nibud-onderzoek, zoals op:
NU.nl
Telefgraaf.nl
AD.nl
Volkskrant.nl
Kassa
Tros Radar
BN De Stem.nl
Limburger.nl

 

Deel dit bericht