Mensen met een beperking die een rijbewijs aanvragen of willen verlengen, hoeven voor een medische keuring niet meer altijd naar een onafhankelijke arts. Vanaf 1 april mag ook de eigen behandelend arts feitelijke gegevens aanleveren aan het CBS. Voorwaarde is wel dat de eigen specialist mee wil werken.

Op dit moment kunnen alleen mensen met nierschade of een hartkastje (ICD) gegevens van de eigen behandelend specialist insturen voor de beoordeling door het CBR. Deze versoepeling gaat dus ook gelden voor mensen met aandoeningen zoals dementie, slaapproblemen, neurologische en visuele aandoeningen en spierziekten.

Het is overigens (nog) niet goed duidelijk welke aandoeningen nu wel en niet in aanmerking komen voor de versoepeling, of dat dat aan de willekeur van de behandelend arts wordt overgelaten. Wel is duidelijk dat het niet voor alle aandoeningen geldt.

Wel staat vast dat bestuurders van een motor of personenauto die zonder blijvende schade zijn hersteld van een beroerte of TIA niet meer voor een keuring naar een neuroloog hoeven. Ook voor mensen die ooit een epileptische aanval hebben gehad en tenminste vijf jaar aanvalsvrij zijn, wordt de keuring makkelijker.

Voor het aanvragen of verlengen van een rijbewijs zullen zij minder tijd en geld kwijt. Zij besparen de kosten van een keuring door een onafhankelijk specialist: 78 euro.

Als het niet om feitelijk gegevens gaat maar om een medisch oordeel, dan kan dat niet door de behandelend arts gegeven worden. In dat geval blijft een keuring door onafhankelijke arts verplicht.

Minister Schultz van Haegen past de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 dit voorjaar aan.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over