Op 30 januari 2015 vindt bij er bij Ieder(in) een vergadering plaats van de Meedenkgroep Langdurige Zorg. Locatie: Churchilllaan 11, eerste etage te Utrecht. Tijd: van 11.00 uur tot 15.00 uur in vergaderkamer 12.
 1. Opening en mededelingen
 2. Stand van zaken Wmo 2015
  – Algemeen
  – Actualiteiten en signalen
  – Zelftest cliëntondersteuning
 3. Stand van zaken WLZ
  – Algemeen
  – Actualiteiten en signalen
  – Uitwerking toegang en zorgprofielen
 4. Meldpunten en monitor
 5. Thema’s meedenktank 2015
 6. Ter kennisneming
  – Werkplan 2015
  – BS&F onderzoek collectieve ziektekostenverzekering
  – Brochure ZVW en Pgb
 7. Rondvraag en sluiting

Deel dit bericht

Meer nieuws over