Eind vorig jaar stemde de Tweede Kamer al in met een wetswijziging die bepaalt dat de school altijd in samenspraak met ouders moet vaststellen welke zorg en ondersteuning een leerling krijgt. Afgelopen week stemde ook de Eerste Kamer in met deze wijziging. Hiermee is meer inspraak voor ouders bij passend onderwijs een feit.

In de praktijk betekent dit dat ouders op school mogen meepraten en meebeslissen over de zorg voor hun kind. Ouders hebben instemmingsrecht bij het vaststellen van het zogenaamde, handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Ieder(in) heeft samen met de achterban en andere onderwijsorganisaties een intensieve lobby gevoerd voor dit instemmingsrecht voor ouders.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over