Gemeenten houden zich bezig met de toegankelijkheid van het openbaar vervoer maar ook met speciaal vervoer voor mensen met een beperking, het doelgroepenvervoer. Wilt u daar als belangenbehartiger goed over mee kunnen praten? Kom dan naar de netwerkbijeenkomst, Vervoer in goede banen‚ die Ieder(in) op dinsdag 8 december organiseert.

In de netwerkbijeenkomst krijgt u informatie over wetten en regelingen rond vervoer en mobiliteit en over actuele ontwikkelingen. Ook hoort u van anderen hoe zij in hun gemeenten werken aan een goed mobiliteitsbeleid voor mensen met een beperking en chronisch zieken. En u kunt al uw vragen over mobiliteit en vervoer stellen aan deskundige beleidsmedewerkers van Ieder(in).

Handreiking

Na afloop van de netwerkbijeenkomst ontvangt u de nieuwe handreiking, Vervoer in goede banen. Die bevat naast feitelijke informatie over vervoersregelingen ook een stappenplan om met vervoer aan de slag te gaan.

De bijeenkomst op 8 december is bij Ieder(in) in Utrecht en begint om 17.00 uur. Aanmelden kan bij Aartjan ter Haar: a.terhaar@iederin.nl) of via deze link.

Deel dit bericht

Meer nieuws over