Het verdwijnen van de compensatieregelingen voor mensen met een beperking heeft de afgelopen weken veel stof doen opwaaien. Het resulteerde in een aantal verzachtende maatregelen. Zoals het behoud van de fiscale aftrek. En mogelijk zal de pijn nog meer worden verzacht, door een motie die het CDA de vorige week bij de financiële beschouwingen heeft ingediend.

Het CDA wil dat het overhevelen van Wtcg-geld naar gemeenten niet doorgaat. De partij wil dat de nog beschikbare 300 miljoen euro grotendeels in een landelijke regeling wordt gestopt. Het CDA vindt dat gemeenten geen rol moeten krijgen in het inkomensbeleid. Over deze motie van het CDA zal op 29 oktober worden gestemd.

De Christen Unie heeft vorige week in Trouw laten weten ook voor een landelijke regeling te zijn. Arie Slob zei er weinig vertrouwen in te hebben dat gemeenten het geld echt gaan inzetten waarvoor het is bedoeld. Het wordt dus interessant om te zien of ons pleidooi om het geld exclusief te bestemmen voor chronisch zieken en gehandicapten brede steun in de Kamer krijgt.

Successen

De CG-Raad en Platform VG hebben de afgelopen weken de negatieve inkomensgevolgen van het verdwijnen van de compensatieregelingen heel duidelijk in beeld gebracht. De Ango sloot daarbij aan met een succesvolle petitie. Het heeft geleid tot een aantal aanpassingen, waaronder het reserveren van extra geld – een kleine 250 miljoen – voor mensen in instellingen.

Toch zijn we er nog niet. Het verdwijnen van de compensatieregelingen leidt nog steeds tot koopkrachtverlies al is het nu wel duidelijk minder dan gevreesd.

CDA in Binnenlands Bestuur over inkomensbeleid chronisch zieken Nieuws over de Ango-petitie Wij willen blijven meedoen!

Deel dit bericht

Meer nieuws over