De ouders van kinderen met intensieve kindzorg ondervinden problemen met het regelen van begeleiding of toezicht tijdens schooltijd. De staatssecretarissen van onderwijs en VWS hebben toegezegd dat ze dit voor 1 augustus gaan oplossen. Dus als u ook deze problemen hebt dan is het nu tijd om die te melden! En ook als u van, het kastje naar de muur‚ gestuurd wordt of als u niet weet welk zorgloket verantwoordelijk is voor het organiseren van zorg en ondersteuning op school. U kunt dat melden bij het Juiste Loket: meldpunt@juisteloket.nl of bel naar (030) 7897878.

Ieder(in) en Per Saldo roepen al een tijd dat de twee betrokken ministeries samen de problemen met zorg en passend onderwijs moeten oplossen. Gelukkig slaan de beide ministeries nu inderdaad de handen ineen om knelpunten op te lossen die zich voordoen bij de inzet van zorg op school vanuit de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet en het Passend Onderwijs. Uw problemen kunt u dus melden bij Het Juiste Loket. Dit Meldpunt wordt uitgevoerd door Per Saldo en Ieder(in), in samenwerking met het Ministerie van VWS. Maar bent u over deze problemen al in gesprek met een ouderwijsconsulent dan is het beter om dat traject te blijven volgen.

Nieuw in onderwijs: de onderwijs-zorgconsulent

Behalve knelpunten in de uitvoering van de Zorgverzekeringswet zijn er ook andere problemen bekend. Sommige ouders hebben ondersteuning nodig bij het regelen van zorg in onderwijs vanuit de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg. Vanaf 1 augustus zijn er onderwijs-zorgconsulenten actief, speciaal daarvoor aangesteld door het ministerie van OCW, die ouders helpen zorg in het onderwijs te regelen.

U kunt deze consulenten bereiken via Bureau Onderwijsconsulenten, op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur via het centrale nummer 070 – 312 28 87 of info@onderwijsconsulenten.nl.

Zie ook www.onderwijsconsulenten.nl

Meer over Onderwijs
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over