Sinds 1 januari geldt de nieuwe Jeugdwet. Jongeren en hun ouders hebben hierdoor met veel veranderingen te maken. Als u hierdoor problemen ondervindt of juist extra goed geholpen bent, kunt u dat melden. Hiervoor is een aparte monitor in het leven geroepen: www.monitortransitiejeugd.nl.

De Monitor Transitie Jeugd is een gezamenlijk initiatief van LOC, Ieder(in), Landelijk Platform GGz, MEE Nederland, Zorgbelang en Uw Ouderplatform. De monitor zorgt ervoor dat de ervaringen met veranderingen in de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering terecht komen waar dat hoort. Bij lokale belangenbehartigers, bij gemeenten en bij de rijksoverheid.

Laat u horen!

De nieuwe Jeugdwet, die per 1 januari 2015 in werking is getreden, leidt tot veel veranderingen. Zoals andere toegang, lokale wijkteams, veranderingen bij de zorgaanbieders en bezuinigingen.

Jongeren en hun ouders kunnen zelf het beste aangeven of de veranderingen positief of negatief zijn. Dus we horen graag van u waar u in de praktijk tegenaan loopt. Is er bijvoorbeeld voldoende kennis aanwezig bij gemeenten? Krijgt uw kind nu wel voldoende zorg of begeleiding?

Rapportage

De monitor loopt in 2015 en 2016. In regionale en landelijke rapportages worden de signalen zichtbaar. De rapportages bieden de mogelijkheid tot het concreet aanpakken van de knelpunten.

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom de monitor? Via www.monitortransitiejeugd.nl kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Meld hier uw ervaringen: www.monitortransitiejeugd.nl

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over