Instellingen in de gehandicaptenzorg zijn druk aan het reorganiseren vooruitlopend op veranderingen in het zorgstelsel. Dat betekent dat er voor de bewoners veel gaat veranderen. Locaties sluiten of worden samengevoegd. Bewoners moeten soms gedwongen verhuizen of naar een andere vorm van dagbesteding. Ieder(in), KansPlus en de LSR roepen u op om uw ervaringen met deze reorganisaties bij ons te melden.

We houden deze meldactie om een goed beeld te krijgen van de gang van zaken bij deze reorganisaties en om na te gaan of de wensen van de cliënten en hun familie worden gerespecteerd. Instellingen hebben namelijk een zorgplicht voor hun cliënten. Een reorganisatie maakt daar geen einde aan.

Dus als een locatie dicht gaat, zal de instelling redelijke alternatieven moeten aandragen. Daarbij hoeft de cliënt niet zomaar het eerste de beste alternatief te accepteren. Kortom, het moet echt gaan om een zorgvuldig proces. Verder willen we bijvoorbeeld ook graag weten of de reorganisatieplannen vooraf aan de cliëntenraad zijn voorgelegd. Dat is verplicht.

Meld hier

Het melden van uw persoonlijke ervaringen kost niet meer dan 5 a 10 minuten. Het gaat om een beperkt aantal vragen over de reorganisatie zelf en de gevolgen voor cliënten, personeelsbestand, en de kwaliteit van de zorg. De uitkomsten van de meldactie worden gebruikt in de lobby richting Tweede Kamer en het ministerie van VWS.

Op korte termijn staat een overleg met VWS gepland over de eerste meldingen. Uiteraard zullen wij ook de Tweede kamer informeren over de binnengekomen reacties.

Zie ook ons vorige bericht over de meldactie.
Ga hier naar de vragenlijst

Meer over Zorg
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over