Onze zorg is te kostebaar om te verspillen. Verspilling van tijd, geld en middelen is zonde. Zeker nu de zorg onder druk staat en de kosten stijgen. Het is een zaak én een taak van ons allemaal dat elke euro die we aan zorg besteden, goed terechtkomt. Bij het meldpunt Verspilling in de zorg kunt u alle vormen van verspilling in de zorg melden.

Ruim veertig partijen in de zorg werken aan het programma Aanpak verspilling in de zorg. Met als inzet: zorg op maat, minder weggooien, slim organiseren, samenwerken en de patiënt centraal.

Lees op de website Verspilling in de zorg meer over het Meldpunt verspilling.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over