Om de ervaringen van mensen met een beperking op het gebied van wonen te volgen, houden Ieder(in), het Landelijk Platform GGz en de Patiëntenfederatie NPCF een meldactie Zelfstandig wonen. Ze hopen op deelname van zoveel mogelijk mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Er wordt dit keer speciaal gevraagd naar de ervaringen van jongeren.

Drie jaar geleden vond de laatste meldactie Wonen plaats. Die leverde de informatie en inspiratie voor het actieplan, Goed wonen voor iedereen‚ waar lokale belangenbehartigers enthousiast mee aan de slag zijn gegaan. In de tussentijd is er door de decentralisaties naar de gemeenten veel gebeurd op dit gebied.

, De overheid verwacht dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen,‚ zegt beleidsmedewerker Anneke van der Vlist van Ieder(in)., Veel mensen willen dat zelf ook graag. Maar het is belangrijk dat dat dan ook echt mogelijk wordt gemaakt. Daarom houden we nu opnieuw een meldactie. We willen weten wat er leeft.

Meer dan een dak boven je hoofd

De meldactie heeft de vorm van een enquète. Die is gebaseerd op de ideeën die de organisaties de laatste jaren ontwikkelden over wat goed wonen inhoudt., Goed wonen gaat niet alleen over een dak boven je hoofd. Het gaat ook om zelf kunnen kiezen waar en met wie je woont, goed gebruik kunnen maken van je huis en je woonomgeving, en je in en om je huis veilig voelen.

De vragen zijn toegespitst op signalen die de drie organisaties veelvuldig krijgen., Wij horen bijvoorbeeld steeds vaker dat woningaanpassingen veel moeilijker te regelen zijn sinds de gemeenten ervoor verantwoordelijk zijn, en dat de eigen bijdragen zo hoog zijn dat mensen uiteindelijk de hele aanpassing zelf betalen. Naar dat soort onderwerpen vragen we in de meldactie dus specifiek.

Jongeren in de spotlights

Speciale belangstelling is er deze keer voor de ervaringen van jongeren., Het lijkt wel of de gevolgen van alle veranderingen in wonen, zorg en werken zich vooral bij hen opstapelen. Zelfstandig wonen is extra lastig voor jongeren. Financieel doordat ze minder makkelijk aan een Wajong- of bijstandsuitkering kunnen komen. Praktisch door de schaarste in betaalbare en toegankelijke woningen. En organisatorisch doordat het heel moeilijk is geworden om begeleiding te krijgen bij de overgang van thuis of beschermd wonen naar een zelfstandige woning. Vooral op zo‚ n scharnierpunt in het leven merken we keer op keer dat wonen in de knel komt. We willen graag dat daar wat aan verandert. Hoe meer mensen ons hun ervaringen doorgeven, hoe beter wij zulke problemen onder de aandacht kunnen brengen.

Meedoen?

Wilt u meedoen en uw woonervaringen melden? Ga naar de vragenlijst.

Deel dit bericht

Meer nieuws over