Voor wie? Mensen met zorg- of ondersteuning die vallen onder de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Meldpunt/Informatiepunt is ook te bereiken voor mensen die nog geen zorg/ondersteuning hebben, maar wel een aanvraag willen doen. Bent u vertegenwoordiger van iemand met een zorgvraag? Of bent u cliëntondersteuner of een medewerker van een uitvoerende instantie zoals de gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor? Wij staan u ook graag te woord.

Het Meldpunt valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het helpt mensen die van, het kastje naar de muur‚ zijn gestuurd, niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning terecht kunnen of er vragen over hebben. De medewerkers van het meldpunt bekijken samen met u wat uw vraag is, geven u informatie, en proberen te zorgen dat er in overleg met instanties (gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor of CIZ) een oplossing komt.

U kunt het Meldpunt/Informatiepunt benaderen bij onderstaande vragen:

– U is voor u niet duidelijk welk(e) instantie(s) verantwoordelijk zijn.
– U wordt steeds doorverwezen door verschillende zorgloketten.
– U wordt niet goed geholpen en u heeft vragen rondom een aanvraag.
– U heeft een indicatie of besluit voor een persoonsgebonden budget en u wordt doorverwezen tussen de gemeente/zorgkantoor/zorgverzekeraar en de Sociale verzekeringsbank (SVB) voor uitbetaling van uw zorgverlener.
– U behoort tot de groep cliënten die eind 2014 collectief is toegelaten tot de Wlz op basis van een indicatie in functies en klassen Wlz-indiceerbaren en u heeft vragen over het overgangsrecht of uw situatie voor de komende jaren.
– U bent ouder of vertegenwoordiger van een kind met een intensieve zorgvraag en u weet niet welke instantie verantwoordelijk is voor deze zorg.

Werkwijze

Het Meldpunt Juiste Loket/informatiepunt WLZ overgangsrecht wordt bemenst door Per Saldo (vereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget) en Ieder(in) (koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte). Het mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. Hierbij werken Per Saldo en Ieder(in) samen met het ministerie van VWS.
Wanneer u een vraag/probleem meldt, wordt -indien nodig- uw melding door de medewerker van het Juiste Loket besproken met de verantwoordelijke instantie(s) om tot een oplossing te komen.
Per Saldo/Ieder(in) of het ministerie van VWS zijn niet verantwoordelijk voor de uiteindelijk geboden oplossing. Indien u het niet eens bent met een oplossing, zijn bezwaar en beroep mogelijk.

Openingstijden en contactgegevens

Telefoonnummer: (030) 7897878
E-mailadres: meldpunt@juisteloket.nl
(uw e-mail wordt binnen drie werkdagen beantwoord)

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over