Voor wie? Mensen met zorg- of ondersteuning die vallen onder de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Meldpunt/Informatiepunt is ook te bereiken voor mensen die nog geen zorg/ondersteuning hebben, maar wel een aanvraag willen doen. Bent u vertegenwoordiger van iemand met een zorgvraag? Of bent u cliëntondersteuner of een medewerker van een uitvoerende instantie zoals de gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor? Wij staan u ook graag te woord.

Het Juiste Loket valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het helpt mensen die van het kastje naar de muur zijn gestuurd, niet weten waar zij voor zorg of ondersteuning terecht kunnen of er vragen over hebben. De medewerkers van het meldpunt bekijken samen met jou wat jouw vraag is, geven je informatie en proberen te zorgen dat er in overleg met instanties zoals gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor of CIZ een oplossing komt.

Je kunt het Juiste Loket benaderen als:

– je niet weet bij welk(e) instantie(s) je moet zijn,
– je steeds wordt doorverwezen door verschillende zorgloketten,
– je niet goed wordt geholpen en je vragen hebt rondom een aanvraag,
– je een indicatie of besluit voor een persoonsgebonden budget hebt en je steeds wordt doorverwezen tussen de gemeente/zorgkantoor/zorgverzekeraar en de Sociale verzekeringsbank (SVB) voor uitbetaling van je zorgverlener,
– je ouder of vertegenwoordiger bent van een kind met een intensieve zorgvraag en je niet weet welke instantie verantwoordelijk is voor deze zorg.

Werkwijze

Het Juiste Loket wordt bemenst door medewerkers van Ieder(in) en Per Saldo (vereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget). Het is mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. Hierbij werken Per Saldo en Ieder(in) samen met het ministerie van VWS.

Wanneer je een vraag of probleem meldt, wordt – indien nodig – je melding door de medewerker van het Juiste Loket besproken met de verantwoordelijke instantie(s) om tot een oplossing te komen.

Per Saldo/Ieder(in) of het ministerie van VWS zijn niet verantwoordelijk voor de uiteindelijk geboden oplossing. Indien u het niet eens bent met een oplossing, zijn bezwaar en beroep mogelijk.

Openingstijden en contactgegevens

Telefoonnummer: (030) 7897878
E-mailadres: meldpunt@juisteloket.nl

Deel dit bericht

Meer nieuws over