Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september onderzoeken CG-Raad en Platform VG of mensen met een beperking zonder problemen hun stem kunnen uitbrengen. Stuit u tijdens het stemmen op problemen? Meld het bij het Meldpunt Toegankelijk stemmen. Melden kan telefonisch, per mail, per post of online.

Stembureaus moeten goed toegankelijk zijn. Daar zijn richtlijnen voor. Daarnaast is het fijn als medewerkers van de stembureaus op de juiste wijze omgaan met mensen die hulp nodig hebben. En natuurlijk moet informatie over het stemmen voor iedereen te lezen en begrijpelijk zijn. Heeft u tijdens het stemmen op één of meerdere van deze punten problemen ondervonden, dan horen wij dat graag. Wij vragen u dan een korte enquète in te vullen.

Richtlijnen

Het Project Bureau Toegankelijkheid van de CG-Raad heeft in opdracht van het Ministerie van BZK (Binnenlandse zaken) toegankelijkheidsrichtlijnen op gesteld voor stembureaus. De Kiesraad heeft deze richtlijnen overgenomen en naar alle Nederlandse gemeenten gestuurd. De CG-Raad hoopt dat de stembureaus voldoen aan deze richtlijnen.

Alle meldingen naar het Meldpunt Toegankelijkheid stembureaus worden verzameld en samen met de resultaten van de enquète aangeboden aan de Kiesraad en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

2010

Ook in 2010 heeft het Project Bureau Toegankelijkheid de toegankelijkheid van stembureaus onderzocht. CG-Raad hoopt dat nu, twee jaar later, de situatie in de stembureaus verder is verbeterd.

Deel dit bericht

Meer nieuws over