De Nationale Ombudsman heeft een meldpunt geopend voor klachten over beschut werk. De ombudsman verzamelt klachten over de manier waarop de gemeente of sociaal-werkbedrijven omgaan met de problemen waar werknemers tegenaan lopen.

Niet iedereen weet waar hij of zij terecht kan met een klacht. De regels voor beschut werk zijn behoorlijk ingewikkeld. De ombudsman vindt dat gemeenten een bijzondere verantwoordelijkheid hebben voor inwoners met een arbeidsbeperking. Gemeenten zijn eindverantwoordelijk, ook al hebben zij de uitvoering van beschut werk uitbesteed of overgedragen aan een regionaal bedrijf of samenwerkingsverband.

Ombudsman Reinier van Zutphen: “Het gaat om mensen die niet snel aan de bel trekken als er problemen zijn. Ze vinden het moeilijk de juiste wegen te bewandelen en zijn bang voor mogelijke negatieve gevolgen. Zij verkeren in een afhankelijke relatie tot de gemeente. Vaak is er geen alternatief voor hun baan.”

Bellen of mailen

Mensen die een klacht willen indienen over de manier waarop de gemeente of het sociaal-werkbedrijf omgaat met problemen, kunnen de ombudsman elke werkdag tussen 9-17 uur bellen via het gratis telefoonnummer 0800-3355555. Mailen kan ook: beschutwerken@nationaleombudsman.nl. Melden kan zeker t/m mei. Afhankelijk van het aantal klachten dat binnenkomt, kan het meldpunt nog langer open blijven.

Animatie

De ombudsman heeft ook een animatie laten maken waarin wordt uitgelegd hoe het melden van een klacht gaat. Meer informatie is ook te vinden op de website van de Nationale Ombudsman.

Deel dit bericht

Meer nieuws over