Contact

Telefoon: 085 – 400 70 22
E-mail: wajong@iederin.nl

Tussen Kerst en Oud en Nieuw is het informatiepunt gesloten.

Openingstijden

 

Maandag 10.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur
Dinsdag 10.00 – 12.00 uur en 14.00 -16.00 uur
Woensdag 14.00 – 16.00 uur
Donderdag 10.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur
Vrijdag 10.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur

Meer over het Informatiepunt Wajong

We zien dat veel mensen vragen hebben over de aanstaande vereenvoudiging van de Wajong. Omdat we een onafhankelijke belangenbehartiger zijn kunnen we mensen zonder een ander belang, dan hun eigen belang, ondersteunen. Daarom voert Ieder(in) het Informatiepunt Wajong uit.

Het Informatiepunt Wajong is eenvoudig toegankelijk. Het staat dicht bij de klant en informeert, adviseert en ondersteunt. Je krijgt er informatie over de vereenvoudiging Wajong die per 1 januari 2021 ingaat en over de maatregelen die, hierop vooruitlopend, vanaf 1 september 2020 in werking zijn. Daarbij kunnen we meedenken als je een vraag hebt of advies wilt. Bijvoorbeeld voorafgaand aan een gesprek met UWV.

We kunnen geen individuele problemen oplossen, maar je wel naar de juiste plek wijzen (bijvoorbeeld UWV of gemeente) en van informatie voorzien om een gesprek daar goed voorbereid aan te gaan. Aan het advies van het Informatiepunt Wajong kunnen geen rechten worden ontleend maar het advies helpt om informatie over de vereenvoudiging inzichtelijk te maken.

De Wajong is ingewikkeld, dat vinden wij ook. Wij hebben als belangenbehartiger ons best gedaan om de wet nog meer aan te passen, dan nu is gebeurd. Er zitten nog steeds knelpunten in en daar zijn we het niet mee eens. Toch willen we nu als gids mensen helpen om te snappen wat de wijziging voor hen betekent en wat ze kunnen doen om te gaan werken of hun werk te blijven doen.

We kunnen vragen (altijd anoniem) bespreken met het ministerie SZW en UWV om snel duidelijkheid te krijgen.

De subsidieverlener van het informatiepunt is het ministerie van SZW. Zij zien het belang van extra ondersteuning van Wajongers en hun omgeving. Het informatiepunt is geopend van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021.