De invoering van de Participatiewet in 2015 heeft ervoor gezorgd dat mensen met een vergelijkbare beperking in verschillende regelingen terecht zijn gekomen. Ieder(in) en andere partijen vinden het belangrijk dat de bestaanszekerheid wordt gegarandeerd voor mensen met een beperking in de Participatiewet. Die garantie ontbreekt nu nog, waardoor mensen niet rond komen. Morgen (23 februari) debatteert de Tweede Kamer over de wijziging van de Participatiewet (het Breed Offensief).

Mensen met een beperking horen niet in de Participatiewet

De invoering van de Participatiewet in 2015 heeft ervoor gezorgd dat mensen met een vergelijkbare beperking in verschillende regelingen terecht komen. Het is afhankelijk van je geboortedatum of je in de Wajong of in de Participatiewet de ondersteuning bij werk en eventuele aanvullingen op inkomen moet organiseren.

En dat heeft consequenties voor de bestaanszekerheid en ondersteuningsmogelijkheden. In de Wajong is het beter geregeld. En dat is oneerlijk voor de mensen die het moeten doen met de Participatiewet.

Fatsoenlijke ondergrens

Mensen met een beperking in de Participatiewet komen simpelweg niet rond, omdat er in de wet geen fatsoenlijke ondergrens is gesteld. Er ontbreekt een regeling waarmee mensen die vanwege medische redenen niet voltijd kunnen werken, fatsoenlijk worden gecompenseerd. Wij pleiten al jaren voor het minimumloon als ondergrens bij mensen die werken naar vermogen. Zo kan de bestaanszekerheid worden gegarandeerd.

Het Breed Offensief repareert de Participatiewet

Het Breed Offensief betreft een aantal verbetervoorstellen voor de Participatiewet, maar lost volgens Ieder(in) het kernprobleem niet op: mensen met een beperking horen niet in de Participatiewet.

Daarom vinden wij het belangrijk dat de wet en het Breed Offensief wordt gecheckt met de checklist van het College voor de Rechten van de Mens. Deze checklist biedt een handvat om wetsontwerpen, wijzigingen of regelingen langs de meetlat van het VN-verdrag te leggen en een check uit te voeren op de consequenties voor mensen met een beperking.

De inclusieve arbeidsmarkt dichterbij brengen

Het Breed Offensief streeft naar meer werk voor mensen met een arbeidsbeperking, het moet de inclusieve arbeidsmarkt dichterbij brengen. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk oog te houden voor iedereen met een arbeidsbeperking, ook mensen die buiten de Banenafspraak vallen. En dat zijn ongeveer 800.000 mensen.

De Participatiewet bakent de groep mensen met een beperking af op hun vermogen om het wettelijke minimumloon te verdienen. Als je niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunt verdienen is er de Banenafspraak of Beschut Werk. Grote groepen mensen met een beperking worden daarmee vergeten of buitengesloten, zoals niet uitkeringsgerechtigden met een beperking en mensen met een intensieve zorgvraag.

Ieder(in) wil dat de uitvoering van het Breed Offensief voldoende mogelijkheden biedt voor niet-uitkeringsgerechtigden en mensen met een intensieve zorgvraag om gelijkwaardig deel te kunnen nemen op de arbeidsmarkt.

Mensen in de Participatiewet hebben het #NietZoBreed

Morgenavond debatteert de Tweede Kamer over de wijziging van de Participatiewet, het Breed Offensief. Ieder(in) trekt in de belangenbehartiging samen op met de Landelijke Cliëntenraad (LCR), FNV, CNV, VCP, Stichting Studeren en werken op maat (SSWOM), Wij Staan Op!, Coalitie voor inclusie en klankbordgroep banenafspraak.

Op twitter kun je ons volgen met #NietZoBreed. Want hoe breed het offensief ook is om de Participatiewet te repareren, mensen met een beperking die werken naar vermogen hebben het bij gebrek aan een fatsoenlijke ondergrens #NietZoBreed.

Deel dit bericht