Een aantal mensen dat thuis intensieve zorg nodig heeft, dreigt tussen wal en schip te vallen in het nieuwe zorgstelsel. Voor de Wet langdurige zorg (Wlz) worden ze geweigerd en de Zorgverzekeringswet is niet op hun situatie toegesneden.

Ieder(in) heeft er al eerder op gewezen dat veel mensen die thuis intensieve zorg nodig hebben, buiten de Wlz dreigden te vallen. Voor deze, vergeten groep‚ is toen een overgangsregeling in het leven geroepen die eind dit jaar afloopt. Nu blijkt dat een deel van deze mensen – nu zij worden geherïndiceerd – niet terecht kan in de Wlz. Want de Wlz is alleen bedoeld voor mensen die permanent toezicht nodig hebben of 24 uur per dag zorg in nabijheid.

Mensen die levenslang intensieve zorg nodig hebben maar zelf de regie kunnen voeren, komen hierdoor in de problemen. Sander Hilberink heeft hier ook mee te maken. Hij heeft spasticiteit maar leidt een druk maatschappelijk bestaan. Hij is senior onderzoeker aan het Erasmus Medisch Centrum en heeft een aantal bestuursfuncties, waaronder bestuurslid bij Ieder(in). Hilberink heeft zijn leven op deze manier kunnen inrichten dankzij een pgb op grond van (voorheen) de AWBZ en de nu lopende overgangsregeling.

Onzekerheid

Sander Hilberink heeft onlangs te horen gekregen dat hij vanaf 2017 niet in de Wlz terecht kan. Hij zal voor persoonlijke verzorging voortaan een beroep moeten doen op de Zorgverzekeringswet. Dit is voor hem een stap terug. De overheveling naar de Zorgverzekeringswet leidt tot meer onzekerheid; de kans bestaat dat Sander ieder jaar moet worden geherindiceerd, terwijl zijn behoefte aan zorg al jaren hetzelfde is. Bovendien is het in de Zorgverzekeringswet lastiger om een pgb te krijgen en er gelden vaak lagere tarieven. Ook kan het pgb minder flexibel worden ingezet.

Daarnaast komt er nog een extra loket bij. Voor begeleiding moet hij een beroep gaan doen op de gemeente. En ook daarbij is het nog helemaal de vraag of hij echt passende begeleiding gaat krijgen.

Tweede Kamer

Hilberink heeft onlangs zijn verhaal gedaan in het tv-programma Kassa. En ook in de Tweede Kamer is zijn situatie besproken. Maar dat heeft tot nu toe niet geleid tot een concrete oplossing. Ieder(in) heeft daarom besloten om hem juridisch te ondersteunen bij het indienen van bezwaar en een eventuele gang naar de rechter. Dit leidt dan hopelijk tot een goede oplossing voor alle mensen die in deze situatie verkeren. Bij Ieder(in) hebben zich inmiddels meerdere mensen gemeld met een soortgelijk verhaal.

Kinderen

Ook veel kinderen met een intensieve zorgvraag worden geweerd uit de Wlz en verwezen naar de Zorgverzekeringswet. Dit gebeurt vooral bij kinderen die naast een verstandelijke beperking een lichamelijke beperking hebben en hoofdzakelijk verzorging en verpleging nodig hebben.

Aan de situatie van deze kinderen zullen we later nog een keer apart aandacht besteden.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over