Op 29 november is het eerste Nationale congres Gelijk is Gelijk, een groot congres over de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Het verdrag is in Nederland nu één jaar in werking. Hoe ver zijn we nu, en . hoe nu verder? Kom samen met je gemeente naar Gelijk is Gelijk.

Jan Troost, oud-voorzitter van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad, is initiatiefnemer. Het congres helpt iedereen die een rol of verantwoordelijkheid heeft bij het toegankelijk maken van Nederland.

Verleid je gemeente

Omdat gemeenten hierin een belangrijke en grote rol hebben, worden gemeenten nadrukkelijk uitgenodigd samen met lokale belangenbehartigers het congres te bezoeken.

Gratis toegang

Lokale belangenbehartigers die hun gemeente, verleiden‚ samen met hen naar het congres te komen, krijgen gratis toegang. Troost over deze actie, Dit idee sluit heel mooi aan bij de opdracht uit het VN-verdrag: niets over ons, zonder ons!

Onmisbare update

Het congres is een onmisbare update voor gemeenten, bedrijven, belangenorganisaties en betrokken burgers. Het congres helpt met actuele informatie en leerzame praktijkvoorbeelden. Met bijdragen van onder andere Martin van Rijn (of zijn opvolger in het nieuwe kabinet?), Otwin van Dijk en Illya Soffer.

Meer informatie

Website gelijkisgelijk.nl

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over