Op de werkconferentie Ja zeggen Ja doen hebben zo'n 100 mensen met een beperking intensief met elkaar gesproken over de aanstaande Nederlandse ratificatie van het VN-verdrag. De conferentie werd georganiseerd door de Alliantie voor Implementatie van het VN-verdrag. Ieder(in) neemt deel aan de Alliantie.

Tijdens de werkconferentie is in kleine groepen over veel verschillende onderwerpen gediscussieerd: inclusief onderwijs, werk, eigen regie, bewustwording en (on)bekendheid van het zo belangrijke mensenrechtenverdrag.

Er is kennis uitgewisseld, er werden praktijkvoorbeelden aangedragen en er zijn veel vragen aan de orde gesteld. Zowel de deelnemers als de organistie waren na afloop zeer tevreden. Binnenkort volgt een verslag.

Meer over de werkconferentie Ja zeggen Ja doen in ons eerder bericht:
Voorbereiden op ratificatie van het VN-verdrag

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over