Ik heb een Wmo-indicatie voor 4 uur huishoudelijk hulp per week. Nu heeft mijn gemeente laten weten dat ik een nieuw besluit krijg. Daarin staat alleen een resultaat vermeld, namelijk ‘een schoon en leefbaar huis’. De aanbieder gaat met mij hierover verdere afspraken maken, zegt de gemeente. Ik ben bang dat ik minder hulp ga krijgen. Kan de gemeente dit zomaar doen? Kan ik hier bezwaar tegen maken?
decoratief

Uw gemeente is niet de enige gemeente die dit doet. Er zijn meerdere gemeenten die niet langer een besluit afgeven voor een vast aantal uren, maar een besluit waarin een resultaat benoemd is. Dit heet ‘resultaatgericht beschikken’.

Rechter: te weinig rechtszekerheid

De hoogste rechter (de Centrale Raad van Beroep – CRvB) heeft over dit resultaatgericht beschikken inmiddels meerdere uitspraken gedaan. In die uitspraken zegt de rechter dat dit niet mag, omdat deze manier van indiceren te weinig rechtszekerheid geeft. Degene die zorg aanvraagt, weet niet hoeveel tijd ondersteuning gegeven wordt. De rechter zegt dat dit in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel.

Dit kun je doen

Wij raden je aan om een onafhankelijke cliëntondersteuner in te schakelen. Een cliëntondersteuner kan jou helpen bij de stappen die je kunt nemen (zie hieronder). Hulp van een cliëntondersteuner is gratis. Op de website Regelhulp, van het Ministerie van VWS, vindt je een overzicht waar je in jouw gemeente naartoe kan om een client ondersteuner in te schakelen.

Dit kun je – eventueel dus samen met de cliëntondersteuner – doen:

  •  Je kunt bezwaar maken tegen de resultaatgerichte beschikking. Dit kan op grond van het feit dat het besluit niet voldoet aan de eisen van rechtszekerheid die de rechter (CRvB) daaraan stelt. Vraag in je bezwaar om een beslissing in uren.
    Als na het gesprek met je zorgaanbieder zou blijken dat je toch tevreden bent met de hoeveel hulp die je krijgt, dan kun je het bezwaar altijd intrekken.
  •  Je kunt ook in een later stadium alsnog bezwaar maken; ook als de bezwaartermijn van de resultaatgerichte indicatie is verstreken. Ben je ontevreden met de hoeveelheid zorg die je daadwerkelijk krijgt, dan kun je de gemeente expliciet vragen om een indicatie van het gewenste aantal uren. Als de dat dan weigert te doen, dan kun je tegen dat besluit in bezwaar gaan (en daarna eventueel in beroep).
  •  Meld bij de Wmo-raad van je gemeente en/of bij een politieke partij van je gemeente dat de gemeente niet op de juiste wijze indiceert. Een Wmo-raad adviseert de gemeente over het Wmo-beleid.

Dit vindt Ieder(in)

Ieder(in) vindt dat de zorgvrager recht heeft op duidelijkheid, dus op een besluit in uren. Dan is er sprake van rechtszekerheid. Op deze manier weet de zorgvrager waar hij aan toe is en ook waartegen hij bezwaar kan maken.

Wat er in de uren gedaan wordt, kunnen zorgvrager en de zorgaanbieder vastleggen in een zorg- of ondersteuningsplan. In dit zorgplan kan het resultaat benoemd worden en ook hoe dit behaald gaat worden. Tegen een besluit kan bezwaar gemaakt worden, tegen een zorgplan niet.

Voor meer achtergrondinformatie, zie ook:

Uitspraken van de Centrale Raad van Beroep

Deel dit bericht