De overheid moet meer daadkracht tonen bij het verbeteren van de brandveiligheid voor kwetsbare groepen. Daarbij gaat het niet alleen om ouderen, maar ook om mensen met een beperking, vindt de Kamercommissie Wonen.

De commissie liet minister Blok (Wonen) gisteren weten dat hij tot nu toe te veel vertrouwt op de eigen verantwoordelijkheid van bewoners. De minister moet met extra maatregelen komen voor brandveiligheid.

Betrokkenheid

Daarmee bevestigt de Tweede Kamer dat brandveiligheid voor kwetsbare groepen onderdeel is van maatschappelijke verantwoordelijkheid van de overheid. Dit komt overeen met het standpunt dat Ieder(in) in een brief aan de Tweede Kamer naar voren heeft gebracht.

Grote risico’s

Strengere brandveiligheidseisen (zoals een directe brandmeldinstallatie) gelden nu alleen voor instellingen, zoals verpleeg- en verzorgingstehuizen. Tegenwoordig wonen steeds meer ouderen en mensen met een beperking zelfstandig. Zij lopen grote risico’s als er brand uitbreekt in hun woning.

Zo bleek uit eerder onderzoek van Ieder(in) dat 1 op de 10 mensen met een beperking geen veilig heenkomen kan zoeken bij brand.

Bouwbesluit aanpassen

Om ook voor kwetsbare groepen een hoger niveau van brandveiligheid te bereiken moet het Bouwbesluit aangepast worden, vonden commissieleden.
De minister zegde toe dat hij naar de, gebruiksfuncties‚ in het Bouwbesluit gaat kijken.

Dit kan ertoe leiden dat er een aparte bouwcategorie komt, speciaal voor woningen voor ouderen en mensen met een beperking. Voor die woningen gaan dan strengere brandveiligheidseisen gelden.

Gemeenten

Tevens beloofde de minister met de gemeenten (VNG) te gaan bespreken hoe zij vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen bijdragen aan betere brandveiligheid. Een algemene verplichting voor gemeenten zag minister Blok niet zitten.

Keukentafel

Hij opperde de mogelijkheid dat gemeenten het onderwerp brandveiligheid aan de orde gaan stellen bij het Wmo-keukentafelgesprekken met cliënten.

Tijdens het gesprek kan dan bijvoorbeeld ook een ontsnappingsroute bij brand worden besproken of woninginspectie plaatsvinden aan de hand van een checklist veiligheid.

Concreet

Ieder(in) is blij dat belangrijke punten uit de brief (hieronder) over brandveiligheid zijn overgenomen. Wel moeten de toezeggingen van de minister nog concreet worden. Ieder(in) houdt in de gaten tot welke maatregelen de gesprekken van de minister met de gemeenten leiden.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over